Raad Zoetermeer is solidair met vluchtelingenkinderen

Door Ramie Al Moukhaibar op 20 mei 2020

Raad Zoetermeer is solidair met vluchtelingenkinderen

PvdA, D66 en GroenLinks in Zoetermeer maken zich sinds begin maart grote zorgen over de humanitaire ramp die op de Griekse eilanden gaande is,  waarbij duizenden mensen die door oorlog en geweld op de vlucht zijn geslagen, onder erbarmelijke omstandigheden worden opgevangen. Onder hen bevinden zich meer dan 5000 alleenstaande of verweesde kinderen, die geen toegang hebben tot onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs.

Deze kinderen zijn moederziel alleen, lijden honger, hebben geen onderdak, niemand bekommert zich om ze en sommigen worden zelfs misbruikt of verhandeld. Wij hebben de morele plicht hen te beschermen, samen met andere landen”, licht PvdA-raadslid Susanne Bout toe. “Zoetermeer is een inclusieve stad waar iedereen welkom is en zich thuis moet kunnen voelen. Laten wij net als een flink aantal andere gemeenten solidair zijn en ons hart laten spreken.”

“Samen met Fractie van den Berg, Zó! Zoetermeer, het CDA en CU/SGP hebben wij als partijen daarom in een motie het college van Zoetermeer gevraagd om richting het kabinet uit te spreken dat ook de gemeente Zoetermeer bereid is om te helpen bij de opvang van deze kwetsbare kinderen”, aldus D66-raadslid Frank Schoonbeek. Raadslid Derya Yula (GroenLinks) vult aan: “Ook willen we dat Zoetermeer zich aansluit bij de ‘Coalition of the Willing’, de groep van inmiddels meer dan 60 gemeenten die al hebben aangegeven vluchtelingenkinderen op te willen nemen”.

Diverse organisaties zoals voogdij-organisatie Nidos staan al klaar voor de opvang en begeleiding van een aantal kinderen en er hebben zich al voldoende pleeggezinnen aangemeld. Het kabinet helpt weliswaar de Griekse regering met het opstarten van een voogdijprogramma in Griekenland zelf, maar het duurt nog wel drie jaar voordat 500 kinderen daardoor onderdak hebben. Daarmee zijn ze nu niet geholpen, aldus de indieners van de motie. Er moet nú iets gebeuren, vinden zij.

De motie is in de raadsvergadering van 19 mei aangenomen.

Het idee van de motie en het bijbehorende agenderingsverzoek zijn van commissielid Ramie al Moukhaibar. De motie en het agenderingsverzoek zijn ingediend en verdedigd in de raad door raadslid Susanne Bout.

Als u op de motie klikt, zal deze groter openen in een nieuw venster.

Ramie Al Moukhaibar

Ramie Al Moukhaibar

Mijn naam is Ramie Al Moukhaibar. Ik ben geboren en getogen in Irak en in 1998 naar Nederland gevlucht. Ik ben geboren in 1984 jaar, ik ben vader en echtgenoot, en sinds 2009 een ondernemer. Ik ben een voorstander van een multiculturele samenleving. Ik zie de diversiteit binnen onze Nederlandse samenleving eerder als een versterking

Meer over Ramie Al Moukhaibar