Resultatendebat 2018

Door Susanne Bout op 4 juni 2019

Resultatendebat 2018

Het was in de gemeenteraad weer tijd voor het jaarlijkse Resultatendebat. Dat is het moment voor de gemeenteraad om terug te kijken op het afgelopen jaar. (De stukken bij dit onderwerp vindt u hier, bij punt 9.)

Raadslid Susanne Bout nam, net als vorig jaar, de spreektekst voor het Resultatendebat voor haar rekening. Zij had vier minuten de tijd om 2018 te bespreken. Dat lukt natuurlijk niet. De resultaten over de jeugdzorg, werk & inkomen, duurzaam & groen, toegankelijkheid en het bouwen van goedkope woningen hebben we dit jaar als belangrijkste onderwerpen gekozen om kort in de raadzaal aan te stippen.

Rond middernacht ging de raad met algemene stemmen akkoord met de jaarstukken over 2018.

Spreektekst Resultatendebat 2018

Maandag 3 juni 2019 (gesproken woord geldt)

Voorzitter,

Ik begin maar meteen bij het grootse hoofdpijndossier van 2018: De Jeugdzorg. Hoe is het mogelijk dat niemand heeft zien aankomen dat de kosten zo uit de hand liepen?! De wethouder kreeg van haar voorganger een dossier wat al langer uit de hand dreigde te lopen, maar de nodige alarmbellen zijn bij de overdracht blijkbaar in de la blijven liggen! Gelukkig voelt het college de urgentie inmiddels wél, en er wordt ijverig gezocht om de oorzaken van het probleem te achterhalen. Wij wensen ook de wethouder van financiën veel succes bij het promoten van zijn motie bij de VNG voor een beter onderhandelingsresultaat bij het Rijk.

De PvdA is blij dat er bedrijven bij zijn gekomen in Zoetermeer, maar we vinden het jammer dat het aantal arbeidsplaatsen is gezakt. Gelukkig ging het werkloosheidspercentage bijna 1,5% omlaag. Wij gunnen alle mensen goed werk en bestaanszekerheid. En de PvdA wil af van stille armoede. Het hebben van schulden speelt daarbij een rol. Voorkomen is beter dan genezen. De verbeterde opzet van meldpunt EMMA draagt hopelijk effectief bij aan vroegsignalering. Van de aangemelde huishoudens is echter 70% nog niet bereikt. Wat doet dit met de verwachtingen van deze mensen? Dat baart ons grote zorgen.

Belangrijk blijft ook dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken, beschut of geholpen bij een reguliere werkgever. Daar gaat het nieuwe Zoetermeers WerkBedrijf voor zorgen.
De Sociale Werkplaats had te maken met forse tekorten. Geweldig om te zien hoe snel de genomen maatregelen tot positieve financiële resultaten leiden. En ook fijn dat de medewerkers meer tevreden zijn en dat de doorstroom naar regulier werk toeneemt. Maar college, let op de instroom van nieuw beschut werk of re-integratieactiviteiten, deze blijft flink achter bij de begroting.

Naast goed werk is het ook belangrijk dat iedereen er zeker van kan zijn dat hij binnen redelijke tijd een betaalbare woning kan vinden. De ambities van dit college op woningbouwgebied zijn letterlijk ‘torenhoog’. De benodigde aantallen woningen worden echter verre van waargemaakt. Daar moet dus een flinke tand bij. En wij blijven er voor waken dat er niet te veel dure woningen gebouwd gaan worden waardoor de sociale sector en de middenhuur achterblijven.

Vol verwachting klopte ons hart toen bleek dat het Zoetermeerse Duurzaamheidspact, een initiatief van de PvdA, als basis voor het collegebeleid zou gaan gelden. Des te groter is daarom nu onze teleurstelling dat er nog steeds geen nieuw actieplan Duurzaam & Groen is. Ook de CO2-doelstellingen worden opnieuw niet gehaald. Wanneer gaat het college hier nu echt werk van maken?

Over het nieuwe stadhuis is het afgelopen jaar regelmatig geklaagd. Er zijn daarom ook aanpassingen gedaan: zo hebben bijvoorbeeld de witte pilaren een zwarte streep gekregen en zijn de wethouderskamers verbouwd van flexplekken naar vaste eigen kamers. Voor de werkplekken van de raadsleden is een jaar geleden een enquête ingevuld, maar de uitkomsten zijn ons nog niet medegedeeld en er is na een jaar ergernis nog steeds niets aangepast. Ook raadsleden verdienen een fatsoenlijke en goed functionerende werkplek.

Het ontbreekt dit college niet aan ambities, toch krijgen we op vragen vaak het antwoord dat cijfers nog niet bekend zijn, omdat er gewerkt wordt aan nieuw economisch beleid of aan betere prestatie-indicatoren. Wanneer krijgen we dit moois eindelijk eens te zien? Antwoorden voor je uitschuiven geeft ons niet het vertrouwen dat het college er bovenop zit.

Sinds 2018 lijkt toegankelijkheid van openbare ruimten eindelijk beter tussen de oren van zowel de wethouders als de ambtenaren te zitten. We zijn er nog niet, maar wij bespeuren een positieve trend.
Over ambtenaren gesproken, namens mijn fractie wil ik hen bij deze bedanken voor hun enorme inzet het afgelopen jaar. Met beperkte middelen weten ze toch veel werk te verrichten.

Voorzitter, ik rond af:

2019 staat vooral in het teken van bezuinigingen. Die zijn hard nodig, maar bij een verlamming van de stad is niemand gebaat. Je kunt de stad niet op slot zetten! Dus, geachte leden van het college, maak vaart en maak jullie ambities waar in 2019.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van

Meer over Susanne Bout