Schriftelijke vragen over onveilige thuissituatie

Door Susanne Bout op 27 maart 2020

Schriftelijke vragen over onveilige thuissituatie

Door de nieuwe coronamaatregelen zitten sommige mensen noodgedwongen de hele dag in een onveilige situatie, omdat iedereen zo veel mogelijk thuis moet blijven. Fractie van den Berg en PvdA Zoetermeer hebben daarom op 27 maart schriftelijke vragen gesteld over mensen en dieren in een onveilige thuissituatie.

Inleiding:

In Nederland wordt een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld, waarvan 200.000 tot 230.000 te maken hebben met ernstig geweld. Dit kan bestaan uit verwaarlozing, psychisch of lichamelijk en/of seksueel geweld.

Door de huidige maatregelen, genomen om de coronacrisis te beperken, zijn veel mensen noodgedwongen vaker en langer thuis dan normaal gesproken. Voor slachtoffers van huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling,  kan dit een verergering van de bestaande situatie betekenen.

Bij de kindertelefoon komen 50% meer telefoontjes binnen dan normaal.*

Fractie Van den Berg en PvdA hebben voor het college de volgende vragen over dit onderwerp:

  1. Is het college het met Fractie Van den Berg en PvdA eens, dat in deze periode extra spanningen kunnen ontstaan, die meer druk leggen op de gezinnen met veiligheidsproblematiek?
  2. Heeft het college in beeld om hoeveel gezinnen of slachtoffers het gaat in Zoetermeer?
  3. Hoeveel van deze gezinnen of slachtoffers worden begeleid door instanties zoals Veilig Thuis?
  4. Hoe wordt deze thans begeleiding voortgezet, onder de huidige social distance maatregelen? Kunnen alle betrokken partijen hun werk goed doen? Welke aanvullende maatregelen kan het college nog nemen om dit te garanderen?
  5. Is er op dit moment voldoende capaciteit om de begeleiding aan deze gezinnen te intensiveren of dit met een integrale benadering op te pakken en zo nee, hoe wil het college dat oplossen?
  6. Welke uitwijkmogelijkheden kan het college bieden aan kinderen en jongeren in deze situatie?  Kan het college overdag veilige plekken aanbieden voor kinderen en volwassen slachtoffers van huiselijk geweld, zoals de bibliotheek of buurthuizen?
  7. Is er ook opvang in de avond en de nacht beschikbaar?
  8. Zijn de beschikbare opvang- en uitwijkmogelijkheden al kenbaar gemaakt bij de gezinnen of slachtoffers die het betreft?
  9. Zijn er, als de huidige maatregelen nog langer gaan duren, mogelijkheden om deze opvang uit te breiden?Is er naast zorg voor mensen ook voldoende capaciteit beschikbaar om dieren die slachtoffer zijn van mishandeling en verwaarlozing op te vangen?
  10. Mocht Nederland overgaan op een lockdown, hoe kunnen we dan hulp bieden aan deze groep? Hoe bereidt de gemeente zich voor op dit scenario?

* Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5071381/corona-thuis-geweld-huiselijk-geweld-kinderen-kindermishandeling

Zeker zijn van een veilige thuissituatie.

 

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van

Meer over Susanne Bout