27 juni 2017

Schulden bij jongeren voorkomen

De PvdA in Zoetermeer heeft er via een motie bij het Voorjaarsdebat voor gezorgd dat er € 20.000 beschikbaar komt om het ontstaan van schulden bij jongeren tegen te gaan.
Door goede voorlichting aan jongeren van 12 tot 15 jaar kan veel ellende worden voorkomen.

“Volgens het Nibud heeft één op de vier mbo’ers van 18 jaar en ouder schulden of betalingsachterstanden. Studenten met schulden zijn vaker afwezig of stoppen zelfs met school. En schulden belemmeren jongeren om een toekomst op te bouwen, omdat hun salaris niet kan worden geïnvesteerd in een opleiding of een eerste woning, maar wordt gebruikt om af te lossen”, aldus PvdA-fractielid Susanne Bout.

Jongeren sparen vaak nauwelijks en lenen soms ondoordacht geld, zonder te overwegen of en hoe ze dit terug kunnen betalen. Het is heel moeilijk om uit de schulden te komen. Schulden hebben jarenlang impact. “Jongeren tussen 12 en 15 jaar wennen langzaamaan aan meer zakgeld of kleedgeld en aan meer verantwoordelijkheden, maar hebben gelukkig meestal nog geen schulden opgebouwd”, zegt Bout. “Niet alle ouders kunnen echter voldoende duidelijk maken aan hun kinderen hoe ze verantwoord met geld moeten omgaan. Voorkomen is beter dan genezen en voorlichting moet je dus in een vroeg stadium starten. Jong geleerd is oud gedaan. Als je financieel goed kunt plannen, heb je daar je hele leven profijt van”.

De PvdA heeft het college verzocht om de organisaties die zich in Zoetermeer met schuldhulpverlening bezighouden te betrekken bij de voorlichting over het voorkomen van schulden bij jongeren en zich te richten op de doelgroep tussen 12 en 15 jaar.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren