Speel huurders niet tegen elkaar uit!

Door Margot Kraneveldt op 19 februari 2018

Door gemeenten en woningcorporaties binnen Haaglanden is gewerkt aan het ‘Convenant Gaten dichten in Haaglanden’. In dit akkoord staat voor de periode tot 2025 hoeveel sociale huurwoningen er in iedere gemeente bijgebouwd moeten worden. Het doel is om de voorraad sociale woningen evenrediger te verdelen over de gemeenten, omdat sommige gemeenten veel meer aan sociale woningbouw doen dan andere.

Zoetermeer heeft als enige deelnemende gemeente het convenant nog niet ondertekend. Als Zoetermeer dit niet doet, dreigt de woningmarkt in Zoetermeer nog meer op slot te gaan dan nu al het geval is, waarschuwt de PvdA. De partij roept alle partijen in de raad daarom op om het college toestemming te geven het convenant alsnog te tekenen.

“De PvdA wil dat iedereen in Zoetermeer de kans krijgt om met plezier in onze stad te wonen. In een veilige, groene en leefbare wijk met goede voorzieningen dichtbij huis. Iedere inwoner in Zoetermeer moet er zeker van kunnen zijn dat een betaalbare huur- of koopwoning binnen een redelijke tijd te vinden is”, zegt PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “De PvdA vindt het belangrijk dat we bouwen naar behoefte van de eigen inwoners. De bouw van (sociale) woningen voor jongeren en goede woonvoorzieningen voor ouderen heeft voor ons prioriteit. Dat staat ook in dit plan”.

De PvdA is daarom volmondig voor de ondertekening van dit convenant, maar er zijn partijen in de Zoetermeerse gemeenteraad die daar nog over aarzelen. Zij hebben vorig jaar een amendement aangenomen gekregen, waarbij Zoetermeer heel snel het percentage sociale woningen moet gaan afbouwen.

“Lang is er verwarring geweest over de juiste percentages sociale huurwoningen in de regio en in Zoetermeer. Het hangt er maar net van af of je de particuliere sociale huur meetelt of niet. Nu we de juiste percentages hebben, blijken die hoger te liggen dan deze partijen dachten. Het percentage van Zoetermeer daarom nu al terugbrengen van 37,3% naar 30% is voor 2025 gewoon niet haalbaar en onverantwoord. Als je daaraan stug vasthoudt, zet je feitelijk voor de komende jaren het bouwen van sociale woningen op slot”, licht Kraneveldt toe.

“Dan weten de woningbouwcorporaties als De Goede Woning eigenlijk niet meer waar ze aan toe zijn en zullen ze minder willen investeren in goede bouwplannen voor Zoetermeer. En dat betekent voor onze inwoners dat er niet meer snel genoeg gebouwd wordt voor starters en ouderen. Dat de wachttijd die nu al 64 maanden bedraagt, nog veel verder oploopt. Dat jonge Zoetermeerders geen woning krijgen en weg gaan uit onze stad. Dat oudere Zoetermeerders niet kunnen doorstromen naar een kleinere woning of een zorgwoning. Dat we onze eigen inwoners dus gewoon in de steek laten, en dat vindt de PvdA een zeer slechte zaak”.

De PvdA is ook voor het bouwen van goedkopere huurwoningen in de vrije sector. Of van betaalbaardere koopwoningen. De partij roept op om geen tegenstellingen te creëren waar ze niet zijn. Kraneveldt: “Laten we niet bij ieder bouwproject elkaar de tent uitvechten over wel of geen sociale huur of duurdere vrijesector-huur. We moeten de komende jaren bouwen naar behoefte. Eensgezind de schouders eronder. Soms is dat iets meer sociale huur, dan weer iets meer duurdere huur of koop of een mix daarvan. Laten we niet de ene doelgroep tegen de andere doelgroep uitspelen en bouwen wat nodig is”.

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt