Door Daphne Disco op 14 maart 2017

Sport is belangrijk voor de samenleving

Gisterenavond sprak Daphne Disco namens de fractie van PvdA Zoetermeer de volgende woorden in de Zoetermeerse gemeenteraad:

Sport is belangrijk voor de samenleving. Het zorgt voor blije, gezonde en sociale burgers. PvdA vindt het dan ook belangrijk dat er een Sportagenda ligt die er primair vanuit gaat dat iedereen mee kan doen. Jong, oud, rijk, arm, en wel of geen handicap.

De PvdA is van mening dat met deze Sportagenda voor een groot deel wordt voldaan aan de wensen van onze burgers. Wij maken ons nog wel zorgen. De maatschappelijke taken die sportclubs hebben vinden wij belangrijk. Maar dit mag niet ten kosten gaan van de primaire taak van de club, namelijk het aanbieden van sport. Vrijwilligers zijn waardevol, en mogen niet overbelast worden. Wij hopen dan ook dat de wethouder kan toezeggen dat sportclubs die extra aan maatschappelijke initiatieven kunnen werken beloond worden, maar dat de sportclubs die dit niet kunnen, niet worden gekort.

Ook over de accommodaties maken wij ons nog zorgen. Meermalen horen wij dat accommodaties gedateerd en onhygiënisch zijn. We hopen dat hier goed naar gekeken wordt. Ook duurzaamheid zou hierin meegenomen kunnen worden en wij dienen samen de motie van D66 dan ook van harte mede in.

Wij hopen dat iedereen mee kan blijven doen en we op deze manier onze inwoners gezond, gelukkig en sociaal houden.

Daphne Disco

Daphne Disco

Mijn naam is Daphne Disco, geboren en getogen Zoetermeerse en sinds mijn 16e lid van de PvdA. Ik ben destijds lid geworden onder de noemer van “ook al bemoei jij je niet met politiek, de politiek bemoeit zich wel met jou”. Om hierbij mijn stem mee te laten tellen ben ik lid geworden. Ik vond

Meer over Daphne Disco