Sportverenigingen niet de dupe van btw-vrijstelling

Door Sicco Louw op 8 november 2018

Vanaf 2019 gelden nieuwe btw-vrijstellingen voor gemeenten op de bouw en het gebruik van sportaccommodaties. Omdat de btw-aftrek ook vervalt, leiden de nieuwe regels tot minder inkomsten voor gemeenten. De PvdA Zoetermeer wil dat de vele sportverenigingen in de stad hier niet de dupe van worden. Daarom heeft de PvdA vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Verenigingen betalen nu 6% btw over bijvoorbeeld de huur van badwater of een sporthal. De gemeente trekt de btw vervolgens weer af van de belastingen die zij aan de Rijksoverheid moet afdragen. Die aftrek voor onderhoud van de accommodaties is hoger, 21%. Dus de gemeente krijgt meer geld terug dan dat zij moet afstaan. Dit gaat vanaf 2019 veranderen.

“Het risico is dat het financiële nadeel door de gemeente kan worden doorberekend aan de gebruikers. De gebruikers zijn vaak sportverenigingen, die op hun beurt de extra kosten zouden kunnen of misschien noodgedwongen moeten verrekenen in de contributie. Met als gevolg dat sporten duurder wordt,” aldus Sicco Louw, commissielid van de PvdA Zoetermeer.

Ter compensatie voor gemeenten heeft de Rijksoverheid een compensatieregeling in het leven geroepen voor gemeenten. De gemeente Zoetermeer kent een flink aantal sportaccommodaties en bouwt er de komende periode ook nog flink wat. Zo wordt in 2019 een start gemaakt met de renovatie van de Noordwesterhal, de nieuwbouw van Gymworld en de was- en kleedaccommodatie van FC Zoetermeer. Daarnaast worden in 2019 zes kunstgrasvelden vervangen.

Louw: “De PvdA Zoetermeer wil dat sporten niet duurder wordt en beseft tegelijkertijd dat deze nieuwe regeling kan leiden tot inkomstendaling bij de gemeente Zoetermeer. Daarom heeft de PvdA Zoetermeer het college gevraagd of Zoetermeer de compensatieregeling al in beeld heeft en er gebruik van gaat maken. Doel is dat de tarieven voor de verenigingen door deze nieuwe regeling niet gaan stijgen.”

Sicco Louw

Sicco Louw

Hier sta ik voor: 1. Bestaanszekerheid voor iedereen 2. Samen leven, samen zorgen voor elkaar en de stad, betrokkenheid 3. Zoetermeer als fijne woon- en leefstad Het grootste ideaal van de PvdA is dat iedereen kans heeft op werk. Dat levert namelijk niet alleen inkomen op, maar ook een betekenis in deze maatschappij. En natuurlijk

Meer over Sicco Louw