Steun voor de stakende Zoetermeerse leraren

Door Margot Kraneveldt op 12 december 2017

PvdA Zoetermeer steunt de stakende leraren werkzaam in het openbaar onderwijs in Zoetermeer.

De stakende leraren krijgen van Stichting OPOZ​ niet doorbetaald. Zij hebben daar vanmorgen een petitie over ingediend bij het schoolbestuur, maar krijgen nul op het rekest. En dat, terwijl het ministerie wel gewoon aan de scholen doorbetaalt. De docenten voelen zich niet gesteund door hun bestuur, voelen het zelfs als een mes in de rug.

Fractievoorzitter Margot Kraneveldt​ gaat dit bij de rondvraag in de commissievergadering aan de orde stellen bij wethouder Vugs.

Dit is de tekst van de petitie:

“Het kabinet weigert in te gaan op de eisen van het onderwijspersoneel om voldoende geld uit te trekken voor eerlijke salarissen en een lagere werkdruk. Dit is niet alleen voor ons belangrijk, maar ook voor de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen die wij elke dag met ziel en zaligheid lesgeven.

Om voor deze belangen op te komen, zien wij ons genoodzaakt om op 12 december samen met vele vakgenoten het werk neer te leggen en in actie te komen.

Het ministerie van OCW heeft inmiddels laten weten dat scholen niet gekort zullen worden op hun schoolbudget wanneer schoolbesturen het salaris van het stakend personeel doorbetalen.
Desondanks kiest OPOZ ervoor om het salaris van stakend onderwijspersoneel in te houden.

Dit voelt als een dolksteek in de rug!
Stonden we de vorige keer nog zij aan zij in ons protest, nu laat OPOZ ons in de steek. Sterker nog; bij het niet doorbetalen van de salarissen zal OPOZ zelf geld verdienen aan het stakend onderwijspersoneel.

Dit is voor ons niet acceptabel en we roepen dan ook op om het besluit alsnog te herzien, evenals andere besturen hebben gedaan. Mocht u dat niet willen, sluiten wij nadere acties niet uit.”

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt