Terrasregels Stadhuisplein bizar

Door Sicco Louw op 22 april 2018

PvdA Zoetermeer vindt terrasregels Stadhuisplein bizar

Met verbazing heeft de PvdA Zoetermeer kennisgenomen van de nieuwe terrasregels die gelden op het Stadhuisplein in Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer heeft zich volgens het Algemeen Dagblad te houden aan een aantal regels van de architect van het nieuwe plein.

Zo mogen op de terrassen alleen stoelen zonder arm- en rugleuningen worden geplaatst, en mogen slechts een aantal parasols tegelijk open staan. “Tamelijk bizar natuurlijk deze regels,” aldus Sicco Louw, aankomend commissielid van de PvdA.

In vragen aan het college stelt de PvdA Zoetermeer dat de horeca zelf moet kunnen bepalen welke stoelen zij op de terrassen plaatsen. En dat terrasbezoekers en de horecagelegenheden in goed overleg zelf moeten kunnen bepalen of een parasol wordt opengeklapt. “Bovendien moet de gemeente stoppen met het opleggen van overbodige regels voor de horeca”, aldus Louw.

Daarom heeft de PvdA de volgende vragen aan het College gesteld:

  1. Is het college net als de PvdA Zoetermeer van mening dat het Algemeen Dagblad op 21 april 2018 twintig dagen te laat een 1 aprilgrap heeft gepubliceerd over het nieuwe stadhuisplein?*
  2. Welke voorwaarden voor gebruik door de horeca heeft het college afgesproken met de architect?
  3. Welke criteria heeft de burgemeester gebruikt om de terrasverdeling tussen de verschillende horecagelegenheden vast te stellen?
  4. Is het college – met de PvdA Zoetermeer – van mening dat horecagelegenheden zelf mogen bepalen welke terrasmeubilair zij willen aanbieden aan hun klanten? Zo ja, kan het college dan duidelijk communiceren naar de horecagelegenheden en naar Zoetermeerders dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over stoelen zonder rug- en armleuningen.
  5. Vindt het college – net als de PvdA Zoetermeer – dat de klanten op het Stadhuisplein zelf moeten kunnen bepalen of zij een parasol bij hun tafel open of dichtgeklapt willen hebben en dat dit niet via een regel van de architect moet worden uitgevaardigd? Zo ja, kan het college dan duidelijk communiceren naar de horecagelegenheden dat zij in overleg met hun klanten zelf mogen bepalen of een parasol open wordt geklapt of niet?
  6. Kan en wil het college garanderen dat horeca in Zoetermeer niet meer met dit soort overbodige regels wordt geconfronteerd?

 

* Zie artikel in het Algemeen Dagblad met als kop: “Terrasseizoen kibbelend van start op Stadhuisplein”, dd zaterdag 21 april 2018.

Sicco Louw

Sicco Louw

Hier sta ik voor: 1. Bestaanszekerheid voor iedereen 2. Samen leven, samen zorgen voor elkaar en de stad, betrokkenheid 3. Zoetermeer als fijne woon- en leefstad Het grootste ideaal van de PvdA is dat iedereen kans heeft op werk. Dat levert namelijk niet alleen inkomen op, maar ook een betekenis in deze maatschappij. En natuurlijk

Meer over Sicco Louw