Veiligheid in Zoetermeer

Door Ramie Al Moukhaibar op 26 november 2018

 

Veiligheid in Zoetermeer

‘Iedereen telt mee’ is voor mij een belangrijk motto. Het is ook ontzettend belangrijk om iedereen mee te laten tellen, want alleen dan kunnen we spreken van solidariteit en een maatschappelijke cohesie. Maar er zijn ook mensen die zichzelf bewust buiten onze maatschappij zetten. Die voor het snelle geld kiezen of voor het avontuur. En soms nemen mensen het dan niet zo nauw met de regels. Dan geraken ze op het slechte pad. Dan breken ze in in huizen of auto’s, ze beroven een benzinepomp of een supermarkt of ze houden zich bezig met het handelen in drugs. En dan komt de veiligheid van onze inwoners in het gedrang. Dan voelen we ons niet meer zo veilig als vroeger. Of soms zijn we niet meer zo veilig als vroeger. Gelukkig is uit de veiligheidsavonden die de afgelopen maanden zijn gehouden gebleken dat Zoetermeer veiliger is geworden.

Toch stond veiligheid deze week drie keer op de agenda voor de gemeenteraad: ‘Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid’, ‘Raadsvoorstel subsidie ondermijning’ en Memo ‘Aanpak problematische jeugd in Zoetermeer’. De PvdA Zoetermeer vindt de veiligheid van de Zoetermeerders erg belangrijk. En daarom hebben wij de plannen van het college goed bestudeerd en naast onze standpunten gezet, zoals wijkgericht aanpak en overlast.

De kadernota gaat over strategische uitgangspunten en de speerpunten waar we ons de komende jaren als stad op richten. Dat zijn:

  1. High Impact Crimes (dat zijn: geweld, overvallen, straatroven en woninginbraken)
  2. Ondermijning (de vermenging tussen de onderwereld en de bovenwereld)
  3. Extremisme en radicalisering (dit moeten we voorkomen)
  4. Problematische jeugdgroepen (jongeren moeten niet ontsporen en het criminele pad op gaan).

Agendapunt 2 (subsidie ondermijning) en 3 (aanpak problematische jeugd) van de commissievergadering van 19 november jl.  hebben natuurlijk 100% verband met die kadernota. De subsidie voor ondermijning is een meevaller, die wordt ons aangeboden door het Rijk. Dat is mooi. En de burgemeester en de teamchef van politie hebben ons bijgepraat over  de jeugdgroepen. Een groep van 100 jongeren van ongeveer 12 tot 23 jaar is en blijft heel goed in beeld.

De PvdA Zoetermeer vindt het van groot belang dat onze inwoners in een veilige buurt en stad kunnen wonen. Je moet er zeker van kunnen zijn dat je familie en je bezit veilig zijn, en dat de politie adequaat handhaaft en optreedt als er wat gebeurt. De PvdA kan zich goed vinden in de prioriteiten die in de Kadernota staan genoemd, maar we hadden daar nog wel een aantal vragen en opmerkingen over.

Samenwerking aangaan met nabijgelegen grotere gemeenten zoals Den Haag heeft uiteraard schaalvoordelen en biedt kansen om kennis en informatie uit te wisselen.  Criminaliteit houdt niet op bij de gemeentegrens en dan is een gezamenlijke aanpak nodig. In het Regionaal Beleidsplan politie-eenheid Den Haag staan nog drie extra prioriteiten genoemd die volgens het Zoetermeerse college voor Zoetermeer minder prioriteit kunnen krijgen. 1) Personen met verward gedrag: zij vormen voor ons een te klein thema. 2) Cybercrime: dit moet meer regionaal aangepakt worden. 3) Huiselijk geweld: dit zit verwerkt in de High Impact Crimes. Het college kiest dus voor een afwijkende prioritering, dan de regio. Hier hebben wij vragen over gesteld.

Wat de PvdA minstens net zo belangrijk vindt als repressie, is preventie. Preventie zit wel verwerkt in de Kadernota, maar niet als strategische prioriteit zelf. Dat vinden wij jammer. Wat ons betreft mag preventie een grotere prioriteit krijgen.

Het was een vruchtbare commissievergadering. Wij hebben veel vragen aan de burgemeester kunnen stellen en ook aan de teamchef van de politie. Het beleid was wat ons betreft nog niet op alle punten scherp genoeg en sociaal genoeg, maar na onze vragen en opmerkingen en de antwoorden daarop van de burgemeester hebben wij er meer vertrouwen in dat, wanneer het college onze opmerkingen serieus neemt, wij van een goede aanpak kunnen spreken.

Ramie Al Moukhaibar

Ramie Al Moukhaibar

Mijn naam is Ramie Al Moukhaibar. Ik ben geboren en getogen in Irak en in 1998 naar Nederland gevlucht. Ik ben 33 jaar, vader en echtgenoot, en sinds 2009 een ondernemer. Ik ben een voorstander van een multiculturele samenleving. Ik zie de diversiteit binnen onze Nederlandse samenleving eerder als een versterking dan als een verzwakking.

Meer over Ramie Al Moukhaibar