Verregaande burgerparticipatie via een ‘Right to bid’

Door Margot Kraneveldt op 10 november 2017

De PvdA is voorvechter van een sterke, dienstbare en rechtvaardige gemeente, die ruimhartige ondersteuning biedt aan vrijwilligers en aan concrete, praktische initiatieven vanuit inwoners, zeker op buurt- en wijkniveau. “Wij willen mensen meer zeggenschap en regie over hun omgeving bieden”, licht fractievoorzitter Margot Kraneveldt toe. “We kennen in Zoetermeer al een heleboel mooie initiatieven, zoals de wijktuinen, de natuurtuin in Meerzicht, de Hof van Seghwaert of de energiecoöperatie DeZo. Dat smaakt naar meer!”.

Het nieuwe kabinet wil graag een proef doen met een ‘Right to Challenge’ en een ’Right to Bid’. ‘Right to Challenge’ betekent dat inwoners en lokale verenigingen de mogelijkheid krijgen een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van een voorziening in hun directe omgeving, zoals het onderhoud van een park, het beheer van een sportveld of een andere maatschappelijke voorziening. “Een ‘Right to Bid’ gaat nog verder: daarbij krijgen buurtbewoners zelfs het eerste recht om maatschappelijke voorzieningen over te nemen, inclusief budgetten”, aldus Kraneveldt. “Daar is vanuit het gemeentebestuur en de gemeenteraad wel lef voor nodig, want je moet durven loslaten. Niet alles kan door inwoners zelf worden gedaan, maar er zijn genoeg voorbeelden van voorzieningen waarbij dat prima kan”. De PvdA roept het college op om zich hiervoor in te zetten en zich voor de proef aan te melden bij het Rijk. Een motie daartoe is bij de behandeling van de Begroting voor 2018 op 6 november aangenomen.

alt=""

Bewaren

Bewaren

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt