28 juni 2016

Wijktuin Broekweg en beschut werk winsten voor PvdA Zoetermeer

Na afloop van het perspectievendebat 2017 kan de Partij van de Arbeid in Zoetermeer tevreden terugkijken op de behaalde resultaten. Met brede steun is de wijktuin Broekweg voor minimaal 10 jaar gegarandeerd van de bruikleenovereenkomst. Ook heeft het college de opdracht gekregen om zich extra in te spannen voor beschutte werkplekken. Niet alle moties hebben het gehaald, maar de partij kan toch tevreden zijn.

De wijktuin Broekweg wordt sinds 2015 beheerd door stichting de Zoete Aarde; een initiatief van buurtbewoners en vrijwilligers. Zij werken samen met maatschappelijke organisaties en de gemeente om van de wijktuin een multifunctionele tuin te maken die naast cultureel en educatief ook mensen bij elkaar brengt. De motie van de PvdA garandeert voor minimaal 10 jaar de bruikleenovereenkomst met de gemeente waardoor de beheerder de functionaliteit voor de Zoetermeerders kan behouden. Tevens wordt in de motie opgeroepen om te kijken naar de andere wijktuinen, en daar hetzelfde voor te bieden als voor de Broekweg. Ook zullen in alle raadsbesluiten een aparte alinea duurzaamheid komen. De PvdA vindt het belangrijk dat duurzaamheid verweven wordt in alle stukken van het college, om zo de duurzaamheid in Zoetermeer de vergroten. Door een aparte alinea in de raadsbesluiten wordt ook specifieke aandacht gevraagd voor duurzaamheid en hoe het college dit gaat vormgeven.

Naast de duidelijke winsten, heeft de PvdA ook toezeggingen over de Mandelabrug, traineeships en Social Return on Investment. De gebiedstafel gaat serieus met de Mandelabrug aan de slag en neemt het idee van een Zoetermeerse architect om de brug om te toveren tot een groene pergola mee in de ontwikkeling. Wethouder Vugts heeft toegezegd te een onderzoek te doen naar de herintroductie van trainees bij de gemeente. PvdA raadslid Daphne Disco: “ De gemeente is bij uitstek een geschikte werkgever voor trainees. Wij zien in dat de gemeente veel doet op het gebied van stages en verjonging, maar denken dat trainees een waardevolle toevoeging zijn voor de gemeente”. Over het Social Return on Investment heeft het college zelf aangegeven dat het beter kan en moet, en is het daar dus met de PvdA over eens.

Mede dankzij de sociaaldemocraten komen er ook watertapkranen en Hollandse groene stroom, wordt er gekeken naar afscherming van de reclamemast aan de A12 en bredere onderwijsactiviteiten. Ook de schuldhulpverlening wordt ondersteund door de motie EMMA die de PvdA mede heeft ingediend. Het is de partij helaas niet gelukt om in meerderheid de handen op elkaar te krijgen voor meer bibliotheken op scholen. De PvdA zag dit initiatief als een middel om laaggeletterdheid tegen te gaan en over het algemeen lees- en communicatievaardigheden van jongs af aan te verbeteren. De partij zal zich blijven inspannen voor het tegengaan van laaggeletterdheid en het bevorderen van vrij lezen voor kinderen.