Woonoverlast en huisjesmelkerij aanpakken

Door Margot Kraneveldt op 5 februari 2018

Eind vorig jaar kaartte een bezorgde Zoetermeerder een flink aantal misstanden in twee flats in Driemanspolder aan bij de politiek. Goedwillende huiseigenaren ervaren daar een enorme woonoverlast. Alle partijen hebben vervolgens een verzoek van de PvdA om hierover te praten in de raad mede ingediend. Zij vinden allemaal dat woonoverlast door overbewoning en huisjesmelkerij moet worden tegengegaan.

Wat is er aan de hand? “Appartementen die in de flats te koop staan, worden opgekocht door een belegger en een uitzendbureau die zich richten op werknemers die bijvoorbeeld in de kassen of in de bouw werken. Ze stoppen vervolgens tot wel zes huurders in één appartement, die ook nog eens een hoge kamerhuur moeten betalen. Dat lijkt verdacht veel op overbewoning en huisjesmelkerij, en dat wil je in Zoetermeer echt niet hebben”, aldus PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “Bovendien zorgen deze huurders voor veel geluidsoverlast. Er is ook sprake van overmatig drugs- en drankgebruik en er wordt rotzooi achtergelaten in de gemeenschappelijke ruimtes zoals de lift en de hal. Er is ook parkeeroverlast en mensen voelen zich zelfs bedreigd en geïntimideerd als ze ergens wat van zeggen. Dat is natuurlijk volkomen onacceptabel!”

Mensen moeten er zeker van kunnen zijn dat ze gewoon plezierig en veilig kunnen wonen en dat ze een fijn contact hebben met de buren. Het is belangrijk dat je rekening met elkaar houdt en elkaar helpt, vindt de PvdA. “Dat alles komt in gevaar als appartementen in een flat worden opgekocht door beleggers en worden bewoond door tijdelijke huurders die geen band hebben met de andere bewoners. Sommigen verpesten echt het woongenot van hun buren. De woningen van de goedwillende huiseigenaren worden zo ook minder waard”, geeft Kraneveldt aan. “Gelukkig hebben de gemeente en de politie inmiddels met de bewoners gesproken en wordt er nu actie ondernomen om de bestaande overlast tegen te gaan.”

Op 12 februari wordt dit onderwerp in de gemeenteraad besproken. “De PvdA zal concrete ideeën aandragen, zodat we dit soort ellende voortaan kunnen voorkomen”, aldus Kraneveldt. “Je kunt kwaliteitseisen stellen aan kamerverhuur, of eisen stellen aan de huurprijs. Je kunt ook inschrijving van huurders bij de gemeente verplichten, of de zogenoemde ‘doorschuifhuizen’ verbieden. Die fungeren als een soort hotelkamers en dat is illegaal. Laten we dit soort misstanden, die misschien ook wel in andere wijken spelen, snel aanpakken. Zo voorkomen we dat we hier in Zoetermeer vaker last van gaan krijgen”.
De PvdA vraagt inwoners elders in Zoetermeer die ook overlast door overbewoning en huisjesmelkerij ervaren, dit te melden via e-mailadres overlast.pvda@gmail.com.

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt