Armoede en schulden

Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen. Dit gebeurt in alle lagen van de bevolking, ook mensen met een goede baan of een eigen bedrijf kunnen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Deze ontwikkeling is zorgelijk. Problematische schulden leiden tot een sociaal isolement en kunnen leiden tot (verborgen) armoede. Mensen moeten hun schulden netjes afbetalen, maar moeten ook beschermd worden tegen kredietverstrekkers, deurwaarders en incassobureaus die zich niet netjes gedragen. Jongeren moeten al vroeg voorlichting krijgen over omgaan met geld, zo kunnen schulden op latere leeftijd voorkomen worden.

Armoedebeleid

  • De gemeente houdt in haar beleid rekening met de financiĆ«le armslag van de inwoners; zij mogen door gemeentelijke regels niet in armoede vervallen of in hun bestaanszekerheid worden aangetast. De gemeente zet extra in op preventie om armoede te voorkomen. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt en niet het strikt toepassen van alle regels.
  • De PvdA wil voorkomen dat in gezinnen de armoede over gaat van ouder op kind. In Zoetermeer doen alle kinderen ongeacht het inkomen van de ouders mee aan sport, schoolreis, etc. De gemeente bewaakt dit en werkt daarbij nauw samen met de scholen en clubs in Zoetermeer. In het armoedebeleid is ook aandacht voor Zoetermeerders die wel een baan of meerdere baantjes hebben, maar moeite hebben om rond te komen.
  • Het minimabeleid is ruimhartig. Bij het vaststellen van de inkomensgrens wil de PvdA dat 120% van het bijstandsminimum het uitgangspunt is. Als mensen weer werk krijgen, mogen ze er financieel niet op achteruitgaan.
  • Gezondheidszorg moet betaalbaar zijn. De eigen bijdrage in de WMO geldt alleen voor mensen met een inkomen hoger dat ligt dan 130% van het minimumloon. Het mag nooit meer zijn dan de kostprijs van een voorziening of dienst.
  • De PvdA vindt dat 65-plussers met een Zoetermeerpas binnen Zoetermeer gratis gebruik moeten kunnen maken van het OV.

Schuldhulpverlening

  • Ook voor hogere schulden komt er een aanpak. Het Sociaal Leenfonds mag (hogere) leningen verstrekken, zodat mensen na een minnelijke schikking hun schulden makkelijker kunnen aflossen.
  • Om meer mensen beter te helpen om uit de schulden te komen, breidt de gemeente de schuldhulpverlening uit. De gemeente werkt alleen nog samen met bewindvoerders die voldoen aan het keurmerk bewindvoering. De gemeente zal als schuldeiser het goede voorbeeld geven.
  • Om gokverslaving tegen te gaan, is er in Zoetermeer geen plaats voor een tweede gokhal of casino.