Cultuur en sport

Zoetermeer heeft een rijk aanbod aan sport, cultuur en andere vrijetijdsbestedingen. Dat maakt onze stad aantrekkelijk voor bewoners en bedrijven. Mooie evenementen die al jaren worden gewaardeerd moeten we koesteren, maar ook nieuwe evenementen zijn welkom. Veiligheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid en het voorkomen van overlast voor omwonenden staan voorop.
  • Belangrijke culturele pijlers van Zoetermeer zijn o.a. het CKC, het Stadsmuseum, het Stadstheater en de bibliotheek. Ook deze moeten we koesteren. De gemeente werkt nauw met hen samen om een divers aanbod aan activiteiten, voorstellingen en evenementen te garanderen.
  • De PvdA wil dat de gemeente de besturen van sportverenigingen actief ondersteunt in het vinden en begeleiden van vrijwilligers en in het samenwerken met andere verenigingen en het jeugdsportfonds. Er komen door de gemeente betaalde verenigingsmanagers die verenigingen kunnen helpen bij het ‘runnen’ van hun organisaties.
  • Zoetermeer zorgt ervoor dat er een voor iedereen betaalbaar zwembad met buitenbadfunctie in Zoetermeer terugkomt.
  • De gemeente zorgt voor voldoende groen (aangelegd en natuurlijk) en speel- en beweegruimte in de buurt voor kinderen. Hierbij hanteert de PvdA de Jantje Betonnorm: minimaal 3% van de openbare buitenruimte is bestemd voor buitenspelen en die wordt ook zo ingericht.
  • In Zoetermeer moeten alle kinderen ongeacht het inkomen van de ouders mee kunnen doen aan sport. De gemeente bewaakt dit en werkt daarbij nauw samen met de scholen en clubs in Zoetermeer.