Holland Outlet Mall

De PvdA heeft in het najaar van 2017 aangegeven volstrekt geen vertrouwen meer te hebben in de komst van een HOM naar Zoetermeer.

In het najaar van 2016 en in het voorjaar van 2017 heeft de PvdA in Zoetermeer ingestemd met verder onderzoek naar de HOM. Of we vóór of tegen de HOM zouden stemmen, hing wat ons betreft af van de extra informatie die verder onderzoek zou kunnen opleveren. Voor de PvdA was extra werkgelegenheid voor Zoetermeerders  een drijfveer om verder te kijken. Maar wij zagen ook de financiële risico’s en waren daarom voorzichtig.

Net na de zomer werd ons steeds duidelijker dat de risico’s groter waren dan ons was voorgespiegeld. Toen was wat ons betreft de maat vol: wij wilden niet verder met de HOM.

Om ons standpunt kracht bij te zetten heeft de PvdA een motie ingediend: “Stoppen project Holland Outlet Mall”. Deze motie is in september van 2017 raadsbreed aangenomen.