Levendige winkelcentra

  • Zoetermeer brengt het overschot aan winkelruimte in kaart en maakt het mogelijk dat deze op andere wijze benut kan worden door bijvoorbeeld kansen te bieden aan start ups. Dit onder andere door het creëren van bedrijfsruimtes met ‘groei-huren’ met daarnaast coaching voor deze nieuwe ondernemers.
  • Levendige winkelcentra zijn voor de inwoners en wijken belangrijk. De gemeente zorgt er samen met de eigenaren en ondernemers voor dat deze levensvatbaar zijn. De PvdA zet in op een verdere verbetering van de verbinding tussen Stadshart en Dorpsstraat. Doel is om Dorpsstraat nog levendiger te maken.
  • De PvdA ziet toekomst in het nieuwe winkelen. Winkelen combineren met recreëren, cultuur beleven, uitgaan en ‘flaneren’. Nieuwe (grootschalige) initiatieven die daarop aansluiten zijn welkom, maar mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het Stadshart, Dorpsstraat en de wijkwinkelcentra.