Onderwijs

  • In 2022 hebben alle basisscholen in Zoetermeer een bibliotheek op school, waardoor het lezen en de taalvaardigheid van alle kinderen wordt bevorderd.
  • We stimuleren initiatieven zoals de weekend- en zomerscholen en de Talentenacademie, zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.
  • Ook kinderen met extra ondersteuning hebben recht op een optimale ontwikkeling en thuisnabij onderwijs. De PvdA wil dat op termijn vrijwel alle mogelijke vormen van speciaal onderwijs in Zoetermeer aanwezig zijn, zodat alle kinderen in hun eigen stad naar school kunnen en niet onnodig thuiszitten.
  • Zoetermeer stimuleert onderwijsorganisaties om vooral MBO-opleidingen in de stad te huisvesten.