Solidariteit

Mensen staan voor de PvdA centraal. De PvdA vindt dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om zijn capaciteiten te benutten. Zoetermeer laat niemand in de kou staan. Iedereen doet mee.

Als het tegenzit, helpen we elkaar. De gemeente helpt zelf en/of stimuleert en ondersteunt anderen om dat te doen.

  • De PvdA neemt Zoetermeerders serieus. Als regels een menselijke maat in de weg zitten, dan staat de mens voorop en is maatwerk het uitgangspunt. De gemeente moet de mens centraal stellen in de communicatie, de in- en samenspraak en de dienstverlening. De gemeente werkt daarbij samen met (vrijwilligers)-organisaties en helpt hen als het nodig is.
  • De gemeente moet in haar beleid rekening houden met de financiële armslag van de inwoners; zij mogen door gemeentelijke regels niet in armoede vervallen of in hun bestaanszekerheid worden aangetast. De gemeente zet wat de PvdA betreft extra in op preventie om armoede te voorkomen.
  • De PvdA wil voorkomen dat in gezinnen de armoede over gaat van ouder op kind. In Zoetermeer moet alle kinderen ongeacht het inkomen van de ouders meedoen aan sport, schoolreis, etc. De gemeente bewaakt dit en werkt daarbij nauw samen met de scholen en clubs in Zoetermeer. In het armoedebeleid is ook aandacht voor Zoetermeerders die wel een baan of meerdere baantjes hebben, maar moeite hebben om rond te komen.
  • Wachtlijsten voor zorg, re-integratie, hulp in huis etc. mogen in Zoetermeer niet voorkomen.
  • Het minimabeleid is ruimhartig. Bij het vaststellen van de inkomensgrens wil de PvdA dat 120% van het bijstandsminimum het uitgangspunt is. Als mensen weer werk krijgen, mogen ze er financieel niet op achteruitgaan.
  • Ook voor hogere schulden komt er een aanpak. Het Sociaal Leenfonds mag (hogere) leningen verstrekken, zodat mensen na een minnelijke schikking hun schulden makkelijker kunnen aflossen.
  • Om meer mensen beter te helpen om uit de schulden te komen, breidt de gemeente de schuldhulpverlening uit. De gemeente werkt alleen nog samen met bewindvoerders die voldoen aan het keurmerk bewindvoering. De gemeente zal als schuldeiser het goede voorbeeld geven.
  • Toegewezen vluchtelingen en statushouders zijn welkom. De gemeente doet het maximaal mogelijke om hen te laten deelnemen aan de samenleving. Deze nieuwe Zoetermeerders starten meteen met het leren van de Nederlandse taal en een bij de persoon passende opleiding. Alles is erop gericht zo snel mogelijk aan het (vrijwilligers-)werk te komen.
  • Zoetermeer zet de stedenband met Jinotega in Nicaragua voort.

Lees de landelijke standpunten van de Partij van de Arbeid over saamhorigheid hier: https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/samenleving-en-democratie/
En over internationale solidariteit hier: https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/internationaal/

Woordvoerder: Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Politiek bedrijven zit me in het bloed, eerst vanaf 2003 op landelijk niveau en  sinds maart 2014 als volksvertegenwoordiger dichterbij huis: in mijn eigen stad, in ‘mijn’ Zoetermeer. In een leuk, gedreven, betrokken en deskundig fractieteam, samen met Susanne, Sicco, Marissa en Ramie. En ondersteund door Martijn en Sacha. Politiek is voor mij passie, gedreven

Meer over Margot Kraneveldt