Verkeer en vervoer

Zoetermeer is een verkeersveilige en goed toegankelijke stad, een echt pluspunt. Wat de PvdA betreft staan voor het verplaatsen in Zoetermeer het openbaar vervoer en de fiets voorop. De PvdA geeft aan het verbeteren van het openbaar vervoer in en rond Zoetermeer een hoge prioriteit. Onderdeel daarvan zijn betere en snellere verbindingen met Den Haag, Rotterdam, Delft en Leiden, zo mogelijk via een railverbinding. Het OV moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven.

Bij het oplossen van knelpunten zal met technologische ontwikkelingen rekening worden gehouden. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling van de mobiliteit. Daarom wil de PvdA vooral inzetten op meer en beter openbaar vervoer in de stad en met de omliggende gemeenten. Ook zal de gemeente het gebruik van de fiets stimuleren.

  • De snelle busverbinding met Rotterdam (Zoro-buslijn) heeft Schiedam als eindstation. Dit wordt op termijn een lightrailverbinding. In onze stad is er op maximaal 800 meter lopen van iedere woning een bus- of Randstadrailhalte. De haltes zien er netjes uit en moeten veilig zijn.
  • De prijs van de Randstadrail en het openbaar vervoer in Zoetermeer stijgt met niet meer dan de inflatie. Er komt een apart tarief voor de daluren. Het wordt gemakkelijker om kaartjes voor het OV tijdens de reis te kopen. 65-plussers met een Zoetermeerpas kunnen binnen Zoetermeer gratis gebruik maken van het OV.
  • We stimuleren het gebruik van de fiets door goede netwerken van fietspaden in en rond de stad, en veilige, gratis bewaakte stallingen op belangrijke plaatsen in de stad.
  • De gemeente gaat samen met de bezorgdiensten na hoe vervuilende bestelbusjes uit de woonwijken geweerd kunnen worden en streeft daarbij naar een innovatieve en milieuvriendelijke oplossing.
  • Zoetermeer moet een rollator- en rolstoelvriendelijke en voor iedereen toegankelijke stad zijn.
  • Er komt geen ontsluiting van de A12 via het Westerpark.
  • Zoetermeer gaat in samenspraak met omwonenden knelpunten en problematiek veroorzaakt door het verkeer, zoals rond de Zwaardslootseweg, op een duurzame wijze oplossen. Dit wordt binnen het beschikbare gemeentelijke verkeersbudget opgelost.

Woordvoerder: Susanne Bout

Susanne Bout

Susanne Bout

Wonen in Zoetermeer, in een grote stad met veel groen en veel water, is fijn. Het verenigingsleven bloeit in Zoetermeer en Zoetermeerders doen vaak en veel vrijwilligerswerk. Maar niet iedereen kan meedoen tegenwoordig. Ik heb zelf van dichtbij meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in

Meer over Susanne Bout