Vluchtelingen en statushouders

Zolang oorlog, onderdrukking, honger en extreme ongelijkheid heersen, blijven mensen vluchten. Ook de komende jaren zal het aantal vluchtelingen wereldwijd toenemen. De PvdA vindt het onze morele plicht om mensen in nood te helpen. We blijven gastvrij voor vluchtelingen vanuit medemenselijkheid en het universele recht op bescherming. Maar onze opvangcapaciteit is niet grenzeloos. We maken wel onderscheid tussen economische migranten en mensen die vluchten vanwege oorlog of vervolging.
  • Toegewezen vluchtelingen en statushouders zijn welkom. Zoetermeer moet jaarlijks een verplicht aantal statushouders opvangen. De gemeente doet het maximaal mogelijke om hen te laten deelnemen aan de samenleving. Deze nieuwe Zoetermeerders starten meteen met het leren van de Nederlandse taal en een bij de persoon passende opleiding. Alles is erop gericht zo snel mogelijk aan het (vrijwilligers-)werk te komen.
  • De statushouders die Zoetermeer krijgt toegewezen, vinden in de regel onderdak in goedkopere woningen. Om andere woningzoekenden niet langer te laten wachten, wil de PvdA dat er voor statushouders en Zoetermeerders die op een wachtlijst voor een woning staan extra woningen worden gebouwd.

De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over de humanitaire ramp die gaande is in vluchtelingenkampen in Europa. Vluchtelingen worden daar onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen. We hebben het college van Zoetermeer gevraagd om richting het kabinet uit te spreken dat ook onze gemeente bereid is om te helpen bij de opvang van kwetsbare kinderen uit deze kampen.

Dankzij een motie van PvdA heeft Zoetermeer zich aangesloten bij The Coalition of The Willing. Een groep van gemeenten die hebben aangegeven vluchtelingenkinderen op te willen nemen.

Woordvoerder: Ramie al Moukhaibar

Ramie Al Moukhaibar

Ramie Al Moukhaibar

Mijn naam is Ramie Al Moukhaibar. Ik ben geboren en getogen in Irak en in 1998 naar Nederland gevlucht. Ik ben geboren in 1984 jaar, ik ben vader en echtgenoot, en sinds 2009 een ondernemer. Ik ben een voorstander van een multiculturele samenleving. Ik zie de diversiteit binnen onze Nederlandse samenleving eerder als een versterking

Meer over Ramie Al Moukhaibar