Vluchtelingen en statushouders

Zolang oorlog, onderdrukking, honger en extreme ongelijkheid heersen, blijven mensen vluchten. Ook de komende jaren zal het aantal vluchtelingen wereldwijd toenemen. De PvdA vindt het onze morele plicht om mensen in nood te helpen. We blijven gastvrij voor vluchtelingen vanuit medemenselijkheid en het universele recht op bescherming. Maar onze opvangcapaciteit is niet grenzeloos. We maken wel onderscheid tussen economische migranten en mensen die vluchten vanwege oorlog of vervolging.
  • Toegewezen vluchtelingen en statushouders zijn welkom. Zoetermeer moet jaarlijks een verplicht aantal statushouders opvangen. De gemeente doet het maximaal mogelijke om hen te laten deelnemen aan de samenleving. Deze nieuwe Zoetermeerders starten meteen met het leren van de Nederlandse taal en een bij de persoon passende opleiding. Alles is erop gericht zo snel mogelijk aan het (vrijwilligers-)werk te komen.
  • De statushouders die Zoetermeer krijgt toegewezen, vinden in de regel onderdak in goedkopere woningen. Om andere woningzoekenden niet langer te laten wachten, wil de PvdA dat er voor statushouders en Zoetermeerders die op een wachtlijst voor een woning staan extra woningen worden gebouwd.