Vluchtelingen en statushouders

Zolang oorlog, onderdrukking, honger en extreme ongelijkheid heersen, blijven mensen vluchten. Ook de komende jaren zal het aantal vluchtelingen wereldwijd toenemen. De PvdA vindt het onze morele plicht om mensen in nood te helpen. We blijven gastvrij voor vluchtelingen vanuit medemenselijkheid en het universele recht op bescherming. Maar onze opvangcapaciteit is niet grenzeloos. We maken wel onderscheid tussen economische migranten en mensen die vluchten vanwege oorlog of vervolging.
  • Toegewezen vluchtelingen en statushouders zijn welkom. Zoetermeer moet jaarlijks een verplicht aantal statushouders opvangen. De gemeente doet het maximaal mogelijke om hen te laten deelnemen aan de samenleving. Deze nieuwe Zoetermeerders starten meteen met het leren van de Nederlandse taal en een bij de persoon passende opleiding. Alles is erop gericht zo snel mogelijk aan het (vrijwilligers-)werk te komen.
  • De statushouders die Zoetermeer krijgt toegewezen, vinden in de regel onderdak in goedkopere woningen. Om andere woningzoekenden niet langer te laten wachten, wil de PvdA dat er voor statushouders en Zoetermeerders die op een wachtlijst voor een woning staan extra woningen worden gebouwd.

De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over de humanitaire ramp die gaande is in vluchtelingenkampen in Europa. Vluchtelingen worden daar onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen. We hebben het college van Zoetermeer gevraagd om richting het kabinet uit te spreken dat ook onze gemeente bereid is om te helpen bij de opvang van kwetsbare kinderen uit deze kampen.

Dankzij een motie van PvdA heeft Zoetermeer zich aangesloten bij The Coalition of The Willing. Een groep van gemeenten die hebben aangegeven vluchtelingenkinderen op te willen nemen.

Woordvoerder: Shamier Madhar

Shamier Madhar

Shamier Madhar

Inclusief Zoetermeer met Compassie en respect De afgelopen jaren heb ik mij intensief ingezet voor maatschappelijke vraagstukken en activiteiten binnen de gemeente Zoetermeer. Nu wil ik me directer inzetten voor de Zoetermeerse samenleving. Doordat ik jaren actief ben als vrijwilliger in onze mooie stad, heb ik verschillende signalen opgevangen dat er bij veel burgers het

Meer over Shamier Madhar