Alle mensen

Taco Kuiper

Taco Kuiper

Oud-wethouder

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Fractievoorzitter

Bouwen & Wonen, incl. ‘Schaalsprong’, Duurzaamheid & Groen. Perspectieven- en Begrotingsdebat, Seniorenconvent, Werkgeverscommissie, AB Metropoolregio MRDH.
Susanne Bout

Susanne Bout

Vice-fractievoorzitter

Jeugd(zorg) en Onderwijs, Omgevingswet, Grondbeleid en Bestemmingsplannen. Resultatendebat, Presidium, Denktank Jeugdzorg.
Sicco Louw

Sicco Louw

Commissielid

Financiën, Werk/Inkomen & Economie, Sport. Werkgroep Communicatie.
Marissa van der Tol

Marissa van der Tol

Commissielid, fractiemedewerker

Zorg & Welzijn, Toegankelijkheid, Jongerenparticipatie, Cultuur & Evenementen. Werkgroep ICT.
Ramie Al Moukhaibar

Ramie Al Moukhaibar

Commissielid

Verkeer & (Openbaar) Vervoer, Veiligheid incl. Radicalisering, Inburgering.
Michael Jurriaans

Michael Jurriaans

Voorzitter

Marjan Sieben

Marjan Sieben

Vicevoorzitter

Wouter de Kwant

Wouter de Kwant

Secretaris

Marco Sikkel

Marco Sikkel

Penningmeester

Sacha van Vlaardingen

Sacha van Vlaardingen

Webmaster

Jan Geerdes

Jan Geerdes

Naomie Matil

Naomie Matil

Bestuur en Middelen, Ruimte en Leefomgeving
Daphne Disco

Daphne Disco

Secretaris en penningmeester

Veiligheid, Jeugd en Onderwijs, Verkeer en Vervoer
Chantal Walther

Chantal Walther

Vice-fractievoorzitter

Financiën, Economie, Welzijn en Zorg, Kunst en Cultuur
Ton Glissenaar

Ton Glissenaar