Alle mensen

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Fractievoorzitter

Duurzaam & Groen, Wonen, Welzijn & Zorg. Perspectievendebat & Begrotingsdebat. Lid van het Seniorenconvent, de Klankbordgroep Communicatie en de Werkgroep Democratiseringsagenda. Wijken: Driemanspolder en Rokkeveen.
Susanne Bout

Susanne Bout

Raadslid

Financiën, Bouwen, Omgevingswet, Jeugdzorg, LHBTI-beleid. Resultatendebat. Vicevoorzitter van het Presidium. Wijken: Seghwaert en Noordhove.
Sicco Louw

Sicco Louw

Raadslid

Sociale voorzieningen, Armoedebestrijding, Sport & bewegen. Vice-fractievoorzitter. Resultatendebat. Wijk: Stadscentrum.
Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Commissielid en fractiemedewerker

Jeugd & Onderwijs, Cultuur, Economie, Parken, Bouwen, Participatie. Secretaris van de fractie. Wijken: Dorp en Meerzicht.
Shamier Madhar

Shamier Madhar

Commissielid

Veiligheid, Bestuur van de Stad, Wijkgericht werken, Asielbeleid, Inclusie. Wijken: Oosterheem en De Leyens.
Niels Voogd

Niels Voogd

Commissielid

Verkeer & Vervoer, Cultuur, Wonen, IT en data. Wijk: Buytenwegh
Lennie Huizer

Lennie Huizer

Voorzitter

Marjan Sieben

Marjan Sieben

Penningmeester

Financiën van de lokale afdeling
Wouter de Kwant

Wouter de Kwant

Secretaris en vicevoorzitter

Ledenadministratie, website en communicatie leden/belangstellenden
Daphne Disco

Daphne Disco

Algemeen Bestuurslid

Marga van der Tol

Marga van der Tol

Algemeen Bestuurslid

Anja van Zantvoort

Anja van Zantvoort

Fractielid Waterschap Rijnland

Leo Welschen

Leo Welschen

Fractie-assistent