Alle mensen

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Lijsttrekker, nr. 1 op de kieslijst

Susanne Bout

Susanne Bout

Nr 2. op de kieslijst

Sicco Louw

Sicco Louw

Nr 3. op de kieslijst

Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Nr 4. op de kieslijst

Nilüfer Sağir

Nilüfer Sağir

Nr 5. op de kieslijst

Shamier Madhar

Shamier Madhar

Nr 6. op de kieslijst

Onze andere kanjers

Onze andere kanjers

Nrs 7. tot en met 24 op de kieslijst

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter en penningmeester fractie, lid Seniorenconvent, voorzitter Werkgeverscommissie, lid Vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester, plv. lid MRDH, (plv.) lid rekeningcommissie Bleizo en DSW. Woordvoerderschappen: Bouwen & Wonen, incl. ‘Schaalsprong’ (groei van de stad) en De Entree, Duurzaamheid & Groen, Bewonersparticipatie. Perspectief- en Begrotingsdebat. Wijken: Driemanspolder, Dorp, Stadscentrum.
Susanne Bout

Susanne Bout

Vice-fractievoorzitter

Jeugd(zorg) en Onderwijs, Omgevingswet, Grondbeleid en Bestemmingsplannen. Resultatendebat, Presidium, klankbordgroep Omgevingsvisie en RES.
Sicco Louw

Sicco Louw

Commissielid

Financiën, Werk/Inkomen & Economie, Sport. Werkgroep Communicatie.
Marissa van der Tol

Marissa van der Tol

Commissielid

Zorg & Welzijn, Toegankelijkheid, Jongerenparticipatie, Cultuur & Evenementen. Werkgroep ICT.
Ramie Al Moukhaibar

Ramie Al Moukhaibar

Commissielid

Verkeer & (Openbaar) Vervoer, Veiligheid incl. Radicalisering, Inburgering.
Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Fractiemedewerker

Sacha van Vlaardingen

Sacha van Vlaardingen

Steunfractielid

Ramie Al Moukhaibar

Ramie Al Moukhaibar

Voorzitter

Wouter de Kwant

Wouter de Kwant

Secretaris

Ledenadministratie, website en communicatie leden/belangstellenden
Marjan Sieben

Marjan Sieben

Penningmeester

Daphne Disco

Daphne Disco

Algemeen Bestuurslid

Anke Ouwerkerk

Anke Ouwerkerk

Algemeen Bestuurslid

Wiam Rida

Wiam Rida

Algemeen Bestuurslid

Michael Jurriaans

Michael Jurriaans

Algemeen bestuurslid