Vice-fractievoorzitter

Chantal Walther

Financiën, Economie, Welzijn en Zorg, Kunst en Cultuur
Chantal Walther

Over Chantal Walther

Hoe ben ik in de politiek gerold?

Ik ben al sinds 2001 lid van de PvdA maar echt actief sinds 2009. De opkomst van Geert Wilders is voor mij een belangrijke trigger geweest. Boute uitspraken die hele groepen mensen met een niet Nederlandse achtergrond wegzet vind ik verschrikkelijk. Ik dacht als ik dit niet wil moet ik van de bank afkomen en wat gaan doen. Er was een bijeenkomst voor leden die actiever wilden worden en ik heb me aangemeld. Van het een kwam het ander en in 2010 werd ik commissielid en in 2014 raadslid.

Ik geloof in een samenleving waarin we het samen doen. Als het economisch goed gaat is het van belang dat we het allemaal beter krijgen. Alleen dan kan een samenleving groeien. We moeten zorgen voor mensen die het niet allemaal op eigen kracht kunnen. Ik hou echter niet van pappen en nathouden, wie kan werken moet ook werken en iedereen doet mee voor zover dat in zijn vermogen ligt. Fraude moet je keihard aanpakken anders knabbel je aan solidariteit.

Tot zover mijn drijfveren maar wat doe ik in de raad?

Mijn portefeuille is Financiën, Economie, Kunst en Cultuur en Welzijn en Zorg.

Financiën is een belangrijke portefeuille want uiteindelijk moet alles wel betaald worden. Zoetermeer heeft belang bij een financieel stabiele positie waarbij we in ieder geval onze taken goed kunnen uitvoeren. Daarvoor moet ik dus vooral nauwkeurig de planning en control cyclus volgen. In dat kader ben ik ook lid van de auditwerkgroep van de raad. De auditwerkgroep adviseert de raadscommissie oa over zaken rond de jaarrekeningcontrole en aangaande het contract met de accountant. Ook heeft de auditwerkgroep een rol als klankbord voor de rekenkamercommissie.

Bij de portefeuille Economie vind ik het vooral van belang dat wordt geïnvesteerd in de stad als dat een bijdrage kan leveren aan het creëren van nieuwe banen. Werk en het creëren van echte banen is voor de PvdA immers topprioriteit! Werk is meer dan inkomen het is ook eigenwaarde, zelfrespect en kunnen meedoen in de maatschappij. Heb je even geen werk en heb je een steuntje in de rug nodig, dan zorgt de PvdA dat er een goed vangnet is. We doen er dan alles aan om mensen zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Het creëren van werkgelegenheid in de regio is een belangrijk argument geweest om in te stemmen met het verder onderzoeken van de mogelijkheden van een Holland Outlet Mall in Zoetermeer. Steeds meer ontwikkelingen vinden plaats in overleg met en met hulp van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Stadhuisplein en het vernieuwen van de Randstadrailhalte. De MRDH is een belangrijke speler op het gebied van Economie.

Kunst en Cultuur is van belang voor de creativiteit en ontwikkeling van mensen. De vele amateurvereningen en het CKC in Zoetermeer floreren en die creativiteit moeten we vasthouden. Ik ben dan ook heel blij dat we als gemeente een echt nieuw Stadsmuseum krijgen! Zo ontwikkelen we cultureel erfgoed in onze stad. Het concept “De bibliotheek op school” wordt op steeds meer scholen uitgerold en daar zijn we blij mee. Het landelijk concept “de bibliotheek op school” stimuleert aantoonbaar het lezen en dat is de basis voor goede onderwijsresultaten. Wat je ziet is dat op veel basisscholen de boekencollectie erg verouderd is. De bibliotheek op school zorgt voor een aantrekkelijk en actueel aanbod en er is voor de kinderen een leesplan dat past binnen het lesprogramma van de school. Bij het begrotingsdebat 2016 hebben we een motie ingediend voor het concept “de bibliotheek op school” in Zoetermeer. De aanhouder wint want de motie is aangenomen en er is weer € 50.000,- euro vrijgemaakt voor de bibliotheek op school.

Waarom vragen we hier aandacht voor? Een op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Wanneer mensen niet goed kunnen lezen en schrijven is het heel moeilijk om een baan te vinden en te houden, daarom is leren lezen zo ontzettend belangrijk. De bibliotheek op school is een laagdrempelige mogelijkheid om het lezen goed te leren en de PvdA vindt dat ieder kind die kans moet krijgen om zich te ontwikkelen. Toen de bibliotheek in Seghwaert ging sluiten zag ik hoeveel kinderen uit de buurt daar naartoe gingen en voor de deur stonden op bijvoorbeeld woensdagmiddag. Ik vroeg me af: gaan al deze kinderen straks naar de bibliotheek in het Stadshart? Duidelijk is dat dit niet voor alle kinderen geldt. Daarom streven we naar een “bibliotheek op school” op alle basisscholen in Zoetermeer. Daarmee geef je ieder kind een extra kans om zich goed te ontwikkelen.

De portefeuille Welzijn en Zorg. De taken op het gebied van WMO, Jeugdhulp en Participatie die vanuit het rijk naar de gemeente zijn gekomen hebben dit taakveld enorm veranderd. De Zoetermeerse Partij van de Arbeid houdt actief in de gaten wat dit betekent voor hulpvragers, mantelzorgers en hulpverleners. We organiseren hiervoor onder andere ledenbijeenkomsten en nodigen sprekers uit zoals een wijkverpleegkundige en vertegenwoordigers van ouderenorganisaties. Wij staan ervoor dat niemand door het ijs mag zakken. Ook voor mantelzorgers moeten we oog hebben, zij ondersteunen naasten maar we moeten ervoor zorgen dat ze voldoende in balans blijven en ze verdienen in ieder geval jaarlijks een compliment.

Mijn motto is alleen ga je sneller maar samen kom je verder!