Secretaris en penningmeester

Daphne Disco

Veiligheid, Jeugd en Onderwijs, Verkeer en Vervoer
Daphne Disco

Over Daphne Disco

Mijn naam is Daphne Disco, geboren en getogen Zoetermeerse en sinds mijn 16e lid van de PvdA. Ik ben destijds lid geworden onder de noemer van “ook al bemoei jij je niet met politiek, de politiek bemoeit zich wel met jou”. Om hierbij mijn stem mee te laten tellen ben ik lid geworden. Ik vond dat de Zoetermeerse politiek wel wat verjonging kon gebruiken. De raad vertegenwoordigt immers alle inwoners, waardoor ik mij in 2014 heb aangemeld als kandidaat raadslid. Er bestaat tegenwoordig veel strijd tussen ouderen en jongeren, zeker op het gebied van werk en werkloosheid. De kloof van onbegrip tussen jong en oud wil ik proberen te verkleinen door participatie te stimuleren en aan te moedigen en onderling begrip de overhand te laten hebben, in plaats van onderling verwijt. 

 

In de raad voer ik het woord over: Jeugd en onderwijs, Sport, Veiligheid en Verkeer en Vervoer. Een gevarieerd programma, waar ik goed mijn ei in kwijt kan.