Jan Geerdes

Mijn naam is Jan Geerdes. Als allround automatiseerder heb ik door de jaren heen veel bedrijven en overheden van binnen leren kennen.

Ik woon sinds 2007 in Zoetermeer en ben intussen gehecht geraakt aan deze stad. Zoetermeer kenmerkt zich door de manier waarop het zich in korte tijd ontwikkeld heeft van een klein dorp op het platteland tot een flinke gemeente met soms echte grote-stadproblemen. Bij zo’n snelle groei dreigt met name de sociale samenhang van de stad achter te blijven. De binding met de stad is bij de mensen die van buiten hier zijn komen wonen van nature nog niet groot.
Die samenhang vergroten, de sociale binding tussen inwoners van Zoetermeer versterken is mijn doel.

Ik was betrokken bij de BizKwadraat, een stichting die een ontmoetingsplatform aan burgerinitiatieven biedt en bij het Zoetermeerfonds, een fonds dat maatschappelijke initiatieven in Zoetermeer steunt met zowel geld als met advies.

Op dit moment werk ik onder andere als Initiatievenmakelaar voor het Zoetermeerfonds, met als doel meer inwoners te bewegen zelf in beweging te komen om Zoetermeer beter en mooier te maken. Zodat Zoetermeer als leef- en woongemeenschap hechter en socialer wordt.