Fractievoorzitter

Margot Kraneveldt

Bouwen & Wonen, incl. ‘Schaalsprong’, Duurzaamheid & Groen. Perspectieven- en Begrotingsdebat, Seniorenconvent, Werkgeverscommissie, AB Metropoolregio MRDH.
Margot Kraneveldt

Over Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014 weer als volksvertegenwoordiger aan de slag gegaan, maar nu dichtbij huis: in mijn eigen stad, voor ‘mijn’ Zoetermeer. Als fractievoorzitter mag ik leiding geven aan een leuk en deskundig fractieteam.

Politiek is voor mij passie, gedreven vanuit idealen, en die passie wil ik graag stevig laten doorklinken in het politieke handelen van de PvdA in Zoetermeer. Het is aan de PvdA om in woelige tijden, zowel voor de partij als voor het land als voor de internationale gemeenschap, te laten zien dat er een alternatief is voor de heilloze weg van het populisme, van vreemdelingenhaat en van opkomend nationalisme. Dat het ook eerlijk en sociaal kan, met respect voor elkaar en met compassie voor mensen die het slechter hebben getroffen dan wij. Ik kies voor een ongedeelde samenleving, en rechtvaardige oplossingen.

Ik houd mij in de gemeenteraad bezig met werk & inkomen, bouwen & wonen en duurzaamheid & groen. Een volle maar ontzettend leuke en mooie portefeuille.

Mijn belangrijkste speerpunt is werk & inkomen. Fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk bestaan. We zijn tenslotte de Partij van de Arbeid! Zoetermeer kan alleen sterk en sociaal beleid voeren als zoveel mogelijk Zoetermeerders aan het werk zijn en blijven. Of ze nu oud of jong, laag- of hoogopgeleid zijn. Fatsoenlijk werk betekent niet alleen een inkomen voor jezelf en je gezin, maar ook eigenwaarde, zelfrespect en kunnen meedoen in het maatschappelijke leven. Heb je even geen werk en heb je een steuntje in de rug nodig, dan zorgt de PvdA dat er een goed vangnet is. We doen er dan alles aan om mensen niet in armoede of eenzaamheid te laten vervallen maar zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen.

Met betrekking tot plezierig wonen en voldoende bouwen hebben we in Zoetermeer nog wel een flinke opgave. De stad heeft geen weilanden meer waar we een nieuwe wijk neer kunnen zetten, we zullen dus binnensteeds moeten bouwen en daarbij ook de hoogte in moeten gaan. Een goede visie op de toekomst van Zoetermeer als woonstad is belangrijk, willen we ervoor zorgen dat Zoetermeer ook in de toekomst een fijne, groene stad is om te wonen, met voldoende aanbod aan divere woningtypen. Als we Zoetermeer aantrekkelijk willen houden voor jongeren, moeten we ook voor hen voldoende woningen bouwen. We zullen moeten blijven groeien, willen we geen krimpstad worden. Natuurlijk moeten we daarbij duurzaam en groen blijven. Duurzaam bouwen en wonen, met voldoende groen in de stad om te kunnen recreëren en de biodiversiteit in stand te houden.

Andere zaken waar ik me voor wil inzetten, zijn: het verbeteren van de kwaliteit van de publieke dienstverlening van de gemeente en de leefbaarheid in de wijken (tegengaan verloedering en overlast, zorg- en onderwijsvoorzieningen creëren dichtbij huis). En uiteraard moeten we ervoor zorgen dat we Zoetermeer financieel gezond houden.

Daarnaast is voor mij burgerparticipatie een belangrijk thema. Burgers in een vroeg stadium actief betrekken bij belangrijke beslissingen en je niet verschuilen achter procedures en regeltjes, daar kan bij de gemeente nog een hoop in verbeterd worden. Daar maak ik me graag sterk voor!

****

“Politiek is passie. Passie voor mensen, passie voor het zoeken naar rechtvaardige oplossingen. Die vinden we met elkaar, voor elkaar!”