Margot Kraneveldt

Fractievoorzitter
Werk en Inkomen, Duurzaam en Groen, Bouwen en Wonen

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014 weer als volksvertegenwoordiger aan de slag gegaan, maar nu dichtbij huis: in mijn eigen stad, voor ‘mijn’ Zoetermeer. Als fractievoorzitter mag ik leiding geven aan een leuk en deskundig fractieteam.

Politiek is voor mij passie, gedreven vanuit idealen, en die passie wil ik graag stevig laten doorklinken in het politieke handelen van de PvdA in Zoetermeer. Het is aan de PvdA om in woelige tijden, zowel voor de partij als voor het land als voor de internationale gemeenschap, te laten zien dat er een alternatief is voor de heilloze weg van het populisme, van vreemdelingenhaat en van opkomend nationalisme. Dat het ook eerlijk en sociaal kan, met respect voor elkaar en met compassie voor mensen die het slechter hebben getroffen dan wij. Ik kies voor een ongedeelde samenleving, en rechtvaardige oplossingen.

Ik houd mij in de gemeenteraad bezig met werk & inkomen, bouwen & wonen en duurzaamheid & groen. Een volle maar ontzettend leuke en mooie portefeuille.

Mijn belangrijkste speerpunt is werk & inkomen. Fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk bestaan. We zijn tenslotte de Partij van de Arbeid! Zoetermeer kan alleen sterk en sociaal beleid voeren als zoveel mogelijk Zoetermeerders aan het werk zijn en blijven. Of ze nu oud of jong, laag- of hoogopgeleid zijn. Fatsoenlijk werk betekent niet alleen een inkomen voor jezelf en je gezin, maar ook eigenwaarde, zelfrespect en kunnen meedoen in het maatschappelijke leven. Heb je even geen werk en heb je een steuntje in de rug nodig, dan zorgt de PvdA dat er een goed vangnet is. We doen er dan alles aan om mensen niet in armoede of eenzaamheid te laten vervallen maar zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen.

Met betrekking tot plezierig wonen en voldoende bouwen hebben we in Zoetermeer nog wel een flinke opgave. De stad heeft geen weilanden meer waar we een nieuwe wijk neer kunnen zetten, we zullen dus binnensteeds moeten bouwen en daarbij ook de hoogte in moeten gaan. Een goede visie op de toekomst van Zoetermeer als woonstad is belangrijk, willen we ervoor zorgen dat Zoetermeer ook in de toekomst een fijne, groene stad is om te wonen, met voldoende aanbod aan divere woningtypen. Als we Zoetermeer aantrekkelijk willen houden voor jongeren, moeten we ook voor hen voldoende woningen bouwen. We zullen moeten blijven groeien, willen we geen krimpstad worden. Natuurlijk moeten we daarbij duurzaam en groen blijven. Duurzaam bouwen en wonen, met voldoende groen in de stad om te kunnen recreëren en de biodiversiteit in stand te houden.

Andere zaken waar ik me voor wil inzetten, zijn: het verbeteren van de kwaliteit van de publieke dienstverlening van de gemeente en de leefbaarheid in de wijken (tegengaan verloedering en overlast, zorg- en onderwijsvoorzieningen creëren dichtbij huis). En uiteraard moeten we ervoor zorgen dat we Zoetermeer financieel gezond houden.

Daarnaast is voor mij burgerparticipatie een belangrijk thema. Burgers in een vroeg stadium actief betrekken bij belangrijke beslissingen en je niet verschuilen achter procedures en regeltjes, daar kan bij de gemeente nog een hoop in verbeterd worden. Daar maak ik me graag sterk voor!

****

“Politiek is passie. Passie voor mensen, passie voor het zoeken naar rechtvaardige oplossingen. Die vinden we met elkaar, voor elkaar!”

PvdA tegen verkoop Eneco-aandelen

door Margot Kraneveldt op 18 september 2017

De PvdA-fractie in Zoetermeer is tegen de verkoop van de Eneco-aandelen van de gemeente. De verkoop van Eneco gaat ten koste van werkgelegenheid en duurzaamheid. “Ons college vindt dat landelijk de levering van elektriciteit voldoende is gewaarborgd en dat we Eneco kunnen verkopen. Bij een verkoop van deze aandelen is het publieke belang en de

lees verder »

PvdA en VVD willen ZoRo-buslijn doortrekken

door Margot Kraneveldt op 15 september 2017
Foto https://nl.wikipedia.org/wiki/ZoRo-bus

De PvdA en VVD in Zoetermeer stellen voor om, wanneer het station Lansingerland-Zoetermeer in bedrijf is, de bestaande ZoRo-buslijn 170 vanaf station Rodenrijs door te trekken naar Schiedam, via Rotterdam/The Hague Airport. Zij vragen het college van Zoetermeer zich hiervoor sterk te maken. “Er ligt een plan om in de toekomst de huidige ZoRo-busverbinding Zoetermeer-Rodenrijs

lees verder »

Duurzaam Zoetermeer stapje dichterbij

door Margot Kraneveldt op 27 juni 2017

De PvdA in Zoetermeer heeft diverse moties door het Voorjaarsdebat heen geloodst, die een duurzaam Zoetermeer weer een stukje dichterbij brengen. De gemeente gaat de nieuwe klimaatdoelen van de VN onderschrijven, er komt een Week van de Duurzaamheid en samen met GroenLinks wordt er in de Zoetermeerse Plas een moeraslandschap aangelegd. “Duurzaamheid en aandacht voor

lees verder »

Bouwen aan Zoetermeer: PvdA zet in op verantwoorde groei

door Margot Kraneveldt op 20 juni 2017

Op 19 en 26 juni houdt de gemeenteraad in Zoetermeer het Voorjaarsdebat. Daarin doen de fracties voorstellen voor de begroting van 2018. De PvdA pleit voor verantwoorde groei, met veel oog voor duurzaamheid en het groene karakter van de stad, de leefbaarheid en goede sociale voorzieningen voor jong en oud. “Dit college timmert flink aan

lees verder »

Schriftelijke vragen over woningbouw op bedrijventerrein Bleizo

door Margot Kraneveldt op 31 mei 2017
Foto Foto: Adviesbureau Awareness

Op vrijdag 26 mei verscheen in het AD (editie Rotterdam) een artikel over mogelijke woningbouw op bedrijventerrein Bleizo. De PvdA in Zoetermeer en de PvdA in Lansingerland stellen hierover vragen aan de colleges van beide gemeenten, die samen flink in het bedrijventerrein hebben geïnvesteerd. In het artikel in het AD wordt door een woordvoerder van

lees verder »

De gemeenteraad praat vandaag over de toekomst van Zoetermeer

door Margot Kraneveldt op 11 april 2017

Op 24 februari jl. heeft de raad van het college de memo ‘Zoetermeer groeit, een schaalsprong’ ontvangen. In de memo roept het college op tot een gesprek. Daarmee is nu de raad aan zet! Het is een mooie kans voor de gemeenteraad om alle fracties een podium te bieden hun visie op de stad te

lees verder »

PvdA Zoetermeer stelt vragen over opvang dak- en thuislozen

door Margot Kraneveldt op 7 april 2017

De PvdA-fractie in Zoetermeer heeft van diverse hulpverleners signalen ontvangen dat Zoetermeerse dak- en thuislozen soms niet terecht kunnen in de nachtopvang in Den Haag en weer worden teruggestuurd naar Zoetermeer. Zij wil graag van het college weten of deze signalen kloppen, of er capaciteitsproblemen zijn bij de opvang en of er aanleiding is om

lees verder »

PvdA wil Kinderburgemeester Zoetermeer behouden

door Margot Kraneveldt op 26 maart 2017

In januari 2016 werd Merinde Aalders benoemd tot eerste Kinderburgemeester van Zoetermeer. Zij vertegenwoordigde de Zoetermeerse kinderen in de basischoolleeftijd en was in 2016 aanwezig bij een aantal officiële gelegenheden, zoals Koningsdag, Dodenherdenking en de Sinterklaasintocht. Het college heeft echter besloten om niet verder te gaan met de Kinderburgemeester. De PvdA is het daar niet

lees verder »

OPEN STAD ZOETERMEER

door Margot Kraneveldt op 14 februari 2017

Toegankelijkheid: Zoetermeer zet een tandje bij   ZOETERMEER – De gemeenteraad van Zoetermeer heeft maandagavond unaniem ingestemd met een initiatiefvoorstel van Zo! Zoetermeer, D66 en PvdA om de stad beter toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Voor de zomer komt het college van B&W met een actieplan en stelt het een Toegankelijkheidsraad in.

lees verder »

De inzet van de PvdA in Zoetermeer voor de begroting van 2017: bouwen aan een verbonden stad

door Margot Kraneveldt op 31 oktober 2016

Op maandag 31 oktober 7 november praat de gemeenteraad over de begroting voor 2017. Langzamerhand komt Nederland uit de crisis. De economie groeit flink, de werkloosheid wordt minder, er komen weer meer banen, het consumentenvertrouwen neemt toe. Nu het weer beter gaat, moet iedereen daarvan kunnen profiteren, vindt de PvdA. Economisch herstel komt echter niet

lees verder »