Penningmeester

Marjan Sieben

Ik ben Marjan Sieben en woon sinds begin negentiger jaren in Zoetermeer. Ik heb 40 jaar met veel plezier in verschillende functies gewerkt bij de rijksoverheid. Onder meer bij het ministerie van Onderwijs, bij de Nationale ombudsman en bij het ministerie van Infrastructuur. Nu zet ik mij in voor de PvdA als penningmeester voor Zoetermeer, voor de vrijwilligersvereniging Humanitas als lid van het bestuur van de afdeling Zoetermeer, en voor de Vrienden van het Bentwoud bij het organiseren. En neem ik de tijd voor pianolessen, lange fietstochten en wandelen.