Commissielid

Ramie Al Moukhaibar

Verkeer & (Openbaar) Vervoer, Veiligheid incl. Radicalisering, Inburgering.

Mijn naam is Ramie Al Moukhaibar. Ik ben geboren en getogen in Irak en in 1998 naar Nederland gevlucht. Ik ben 33 jaar, vader en echtgenoot, en sinds 2009 een ondernemer.

Ik ben een voorstander van een multiculturele samenleving. Ik zie de diversiteit binnen onze Nederlandse samenleving eerder als een versterking dan als een verzwakking. Ik zie de samenleving als een boom met verschillende wortels in de grond. Hoe meer wortels (afkomst, geloof, kleur, taal, achtergrond) des te sterker deze boom is.

Het is voor mij een grote eer om namens de Partij van de Arbeid in Zoetermeer iets te kunnen betekenen voor al mijn stadsgenoten.

Mijn doel is om iedereen in mijn omgeving te inspireren en door hen geïnspireerd te raken. Alleen samen komen we als samenleving vooruit. Durf elkaar te bekritiseren, maar ook daar waar nodig is te complimenteren en waarderen. In bijna alles wat ik doe is het menselijke aspect een kernvoorwaarde. Het collectieve belang gaat voor het individuele. Zoetermeer en Nederland zijn van ons allen en dus hebben we zowel dezelfde rechten als dezelfde plichten.