Commissielid

Sicco Louw

Financiƫn, Werk/Inkomen & Economie, Sport. Werkgroep Communicatie.
Sicco Louw

Over Sicco Louw

siccolouw@raadzoetermeer.nl

Hier sta ik voor:
1. Bestaanszekerheid voor iedereen
2. Samen leven, samen zorgen voor elkaar en de stad, betrokkenheid
3. Zoetermeer als fijne woon- en leefstad

Het grootste ideaal van de PvdA is dat iedereen kans heeft op werk. Dat levert namelijk niet alleen inkomen op, maar ook een betekenis in deze maatschappij. En natuurlijk heeft ieder mens een eigen verantwoordelijkheid de kans op werk zelf te pakken en ervoor te zorgen dat die kansen zich voor doen. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de overheid als mensen buiten hun schuld geen werk kunnen vinden of hun werk verliezen. Zoetermeer kent helaas stille armoede. Die moeten we samen te lijf gaan.
Ik ben al meer dan 30 jaar maatschappelijk actief in deze stad. Verenigingen kunnen niet bestaan zonder de vaak oeverloze inzet van steevast te weinig vrijwilligers. Betrokkenheid bij elkaar zijn hier sleutelwoorden. Deze stad kan ook niet de stad zijn zonder inzet van velen. Ambtenaren, inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven zorgen voor de leefbaarheid, voor voorzieningen en voor de mogelijkheid hier te wonen, te werken en te ontspannen. Die betrokkenheid lijkt wel eens af te nemen. Ik zet me er heel graag voor in om die trend te keren.
Ik sta voor een betrokken en sociaal Zoetermeer