Ton Glissenaar

Ton Glissenaar,
Alias WOZMANS:
Wat Oudere Zoetermeerder Maar Altijd Nog Strijdbaar

Al meer dan 40 jaar ben ik woonachtig in Zoetermeer. Samen met mijn vrouw en broer heb ik een eigen bedrijf in woningdecoratie gerund. Daarnaast was ik vele jaren voorzitter van de Ondernemers Vereniging Zoetermeer. Na fusies opgegaan in het huidige RVOZ. Ik mag er erelid van zijn.

Doordat ik er openlijk voor uit kwam dat ik lid was van de PvdA, werd ik ook wel de rooie ondernemer genoemd. Voor mij een geuzennaam. Solidariteit en eerlijk delen zijn dan ook mijn kernwaarden. Maar ook, sociaal links en economisch ietwat rechts.

Na mijn pensionering ben ik me gaan inzetten voor mensen in financiële problemen en coach ik (startende) ondernemers en ondernemers die het moeilijk hebben. Bij die hulp en begeleiding bemerkte ik dat er veel ouderen zijn die, buiten hun schuld, in de problemen gekomen zijn. Tevens zie ik dat de problemen die ouderen ondervinden, regelmatig gebagatelliseerd worden en dat ouderen in de gemeenteraad niet of amper vertegenwoordigd worden. Dit terwijl meer dan 25% van de Zoetermeerders boven de 60 is.

Dit is voor mij de belangrijkste reden om mij beschikbaar te stellen als raadslid.

Wat kun je van mij verwachten als je op me stemt.

  1. Altijd bereikbaar en bereid om in gesprek te gaan over wat je vindt dat er zou moeten gebeuren in onze gemeente.
  2. Als het past binnen mijn/de idealen en het verkiezingsprogramma van de PvdA ga ik tot het uiterste om ervoor te zorgen dat het uitgevoerd wordt. Ik doe dat het liefst wel samen met jou, want ik heb niet alle kennis die jij meestal wel hebt over dat specifieke onderwerp.
  3. Ik koppel altijd terug waarom iets wel of niet gelukt is. Of waarom er water in de wijn is gekomen.
  4. Niet lullen maar fietsen en alles in gewone mensen taal. Ik ben geen meeprater.

Uiteraard heb ik zelf een aantal punten die ik zou willen aanpakken en veranderen in Zoetermeer.

  1. Veel ouderen wonen in een voor hun te grote woning als de kinderen de deur uit zijn. Ze willen graag verhuizen. maar er zijn voor hen amper (betaalbare) mogelijkheden om dat te doen. Bij nieuwbouw en renovatie zal extra rekening gehouden moeten worden met deze behoefte. Dit zoveel mogelijk in overleg met de betrokkenen zelf. Bijvoorbeeld door de ouderen zelf de gelegenheid te geven om met begeleiding hun eigen wooncomplex op te zetten. Jongeren zijn er ook bij gebaat. Voor hen komen er gezinswoningen vrij.
  2. Ouderen (50+) die werkloos worden komen regelmatig in de financiële problemen. Door de bevolkingssamenstelling en het type werkgelegenheid zijn dat er relatief veel in onze stad. Een ruimhartiger beleid van de gemeente en een nog betere begeleiding zou deze problematiek kunnen verhelpen of minimaal verzachten.
  3. Door o.a. de komst van internet hebben veel winkeliers het moeilijk. Voor hen zou er beleid en een fonds dienen te komen dat hen helpt te overleven. Zoetermeer dient voorloper te worden bij het zogenaamde nieuwe winkelen. Een bruisende verbinding tussen Dorpsstraat en Stadshart is daarvoor een vereiste.
  4. Veel ouderen leven in eenzaamheid. Samen met vrijwilligersorganisaties zullen er plannen gemaakt dienen te worden om dit op te lossen. Extra inzet en geld zal daarvoor nodig zijn.
  5. De groei van Zoetermeer mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en het groen. Het “omkatten” en herbestemmen van kantoren en (toekomstige) bedrijfsterreinen heeft daarom mijn prioriteit om de benodigde groei te bewerkstelligen. Er zal vooral gebouwd moeten worden voor de Zoetermeerder.

Dit is mijn top 5. Maar er zijn uiteraard nog veel meer onderwerpen waar ik wat van vind. Mijn kennis en ervaring wil ik graag inzetten om onze stad nog mooier te maken.

Wil je meer weten bel of mail me dan gerust.