Ombudsteam

Steuntje in de rug nodig? 06-28998972

Het Ombudsteam is er voor iedere inwoner van Zoetermeer. Met wat voor vraag je ook komt, wij proberen je (een begin van) een antwoord te geven.

  • Loop je vast in een woud van regels en wetten?
  • Voel je je onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie?
  • Heb je problemen in de afhandeling van uw verzoek bij een (semi-) overheidsinstelling?
  • Heb je een probleem met het energiebedrijf of uw woningcorporatie?
  • Duurt je uitkeringsaanvraag veel te lang?
  • Heb je betaalachterstanden?

Dit zijn maar enkele vragen het Ombudsteam mee te maken heeft gehad. Het zijn vragen waar Zoetermeerders tegenaan zijn gelopen. Het Ombudsteam van de PvdA Zoetermeer ondersteunt je in het zoeken naar een oplossing voor jouw probleem (op het gebied van wonen, inkomen, werk, gezondheid, onderwijs, zorg etc.). Je kunt ook bij ons terecht als je van mening bent dat je onvoldoende gehoor vindt bij officiële instanties.

Schakel het PvdA Ombudsteam in!

PvdA-lid of niet, het Ombudsteam is er voor elke inwoner van Zoetermeer. We proberen voor iedereen een antwoord te vinden. In de eerste plaats door je te helpen er zelf sterker uit te komen. Dat kan zijn door je door te verwijzen, je te wijzen op waar je informatie kunt vinden of oplossingsrichtingen aan te dragen. Met onze kennis over wet- en regelgeving en beschikbare netwerk kan het Ombudsteam bijdragen aan de oplossing van uw probleem. Het Ombudsteam denkt met je mee, zoekt uit en verwijst door naar de juiste persoon of instantie. Wanneer het probleem ook om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam zijn netwerk in: raadsleden, wethouders, Statenleden, Tweede Kamerleden en zelfs de mensen in het Europees parlement, als dat moet!

Contact

Het contact met het het Ombudsteam werkt via de telefoon (06-28998972) en email. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt, maar door vakanties en onderbezetting kan dat lang duren. Een goede voorbereiding is van belang. Neem daarom zoveel mogelijk documenten mee die bij je vraag horen. Een afspraak wordt meestal gemaakt in het Stadhuis-Forum, maar kan ook bij je thuis. Ook tijdens schoolvakanties zijn we via de e-mail bereikbaar.

Contactgegevens

Telefoon: 06-28998972
Ons e-mailadres is: [email protected]