Fractie

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Fractievoorzitter

Natuur, milieu & duurzaamheid, Wonen. Perspectievendebat & Begrotingsdebat. Lid van het Seniorenconvent en de Werkgroep Democratiseringsagenda. Wijken: Driemanspolder en Rokkeveen.
Susanne Bout

Susanne Bout

Raadslid

Wijkgericht werken, Omgevingswet, Bouwen, Verkeer & OV. Resultatendebat. Lid van het Presidium en van de Adviescommissie Vervoersautoriteit van de MRDH. Wijken: Seghwaert en Noordhove.
Sicco Louw

Sicco Louw

Raadslid

Sociale voorzieningen, Sport & bewegen. Vice-fractievoorzitter. Lid van de Adviescommissie Economisch Vestigingsbeleid van de MRDH. Wijk: Stadscentrum.
Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Commissielid en fractiemedewerker

Jeugd & Onderwijs, Kunst & cultuur, Economie. Secretaris van de fractie. Wijken: Dorp en Meerzicht.
Nilüfer Sağir

Nilüfer Sağir

Commissielid

Financiën en Welzijn & Zorg. Vice-penningmeester van de fractie. Lid van de Klankbordgroep Communicatie. Wijken: Palenstein en Oosterheem.
Shamier Madhar

Shamier Madhar

Commissielid

Veiligheid, Bestuur van de Stad. Wijken: Buytenwegh en De Leyens.