Fractie

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Fractievoorzitter

Duurzaam & Groen, Wonen, Welzijn & Zorg. Perspectievendebat & Begrotingsdebat. Lid van het Seniorenconvent, de Klankbordgroep Communicatie en de Werkgroep Democratiseringsagenda. Wijken: Driemanspolder en Rokkeveen.
Susanne Bout

Susanne Bout

Raadslid

Financiën, Bouwen, Omgevingswet, Jeugdzorg, LHBTI-beleid. Resultatendebat. Vicevoorzitter van het Presidium. Wijken: Seghwaert en Noordhove.
Sicco Louw

Sicco Louw

Raadslid

Sociale voorzieningen, Armoedebestrijding, Sport & bewegen. Vice-fractievoorzitter. Resultatendebat. Wijk: Stadscentrum.
Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Commissielid en fractiemedewerker

Jeugd & Onderwijs, Cultuur, Economie, Parken, Bouwen, Participatie. Secretaris van de fractie. Wijken: Dorp en Meerzicht.
Shamier Madhar

Shamier Madhar

Commissielid

Veiligheid, Bestuur van de Stad, Wijkgericht werken, Asielbeleid, Inclusie. Wijken: Oosterheem en De Leyens.
Niels Voogd

Niels Voogd

Commissielid

Verkeer & Vervoer, Cultuur, Wonen, IT en data. Wijk: Buytenwegh
Leo Welschen

Leo Welschen

Fractie-assistent