Fractie

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter en penningmeester fractie, lid Seniorenconvent, voorzitter Werkgeverscommissie, lid Vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester, plv. lid MRDH, (plv.) lid rekeningcommissie Bleizo en DSW. Woordvoerderschappen: Bouwen & Wonen, incl. ‘Schaalsprong’ (groei van de stad) en De Entree, Duurzaamheid & Groen, Bewonersparticipatie. Perspectief- en Begrotingsdebat. Wijken: Driemanspolder, Dorp, Stadscentrum.
Susanne Bout

Susanne Bout

Vice-fractievoorzitter

Jeugd(zorg) en Onderwijs, Omgevingswet, Grondbeleid en Bestemmingsplannen. Resultatendebat, Presidium, klankbordgroep Omgevingsvisie en RES.
Sicco Louw

Sicco Louw

Commissielid

Financiën, Werk/Inkomen & Economie, Sport. Werkgroep Communicatie.
Marissa van der Tol

Marissa van der Tol

Commissielid

Zorg & Welzijn, Toegankelijkheid, Jongerenparticipatie, Cultuur & Evenementen. Werkgroep ICT.
Ramie Al Moukhaibar

Ramie Al Moukhaibar

Commissielid

Verkeer & (Openbaar) Vervoer, Veiligheid incl. Radicalisering, Inburgering.
Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Fractiemedewerker