Fractie

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Fractievoorzitter

Bouwen & Wonen, incl. ‘Schaalsprong’, Duurzaamheid & Groen. Perspectieven- en Begrotingsdebat, Seniorenconvent, Werkgeverscommissie, AB Metropoolregio MRDH.
Susanne Bout

Susanne Bout

Vice-fractievoorzitter

Jeugd(zorg) en Onderwijs, Omgevingswet, Grondbeleid en Bestemmingsplannen. Resultatendebat, Presidium, Denktank Jeugdzorg.
Sicco Louw

Sicco Louw

Commissielid

Financiën, Werk/Inkomen & Economie, Sport. Werkgroep Communicatie.
Marissa van der Tol

Marissa van der Tol

Commissielid, fractiemedewerker

Zorg & Welzijn, Toegankelijkheid, Jongerenparticipatie, Cultuur & Evenementen. Werkgroep ICT.
Ramie Al Moukhaibar

Ramie Al Moukhaibar

Commissielid

Verkeer & (Openbaar) Vervoer, Veiligheid incl. Radicalisering, Inburgering.