Veilig verkeer en vervoer
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Veilig verkeer en vervoer

Onze stad staat de komende decennia voor grote kansen en uitdagingen met betrekking tot verkeer en openbaar vervoer, de fiets en het lopen. Zoetermeer gaat binnenstedelijk groeien, dat is de grootste opgave als het gaat om bereikbaarheid en mobiliteit. Hoe gaan we voorkomen dat straks het verkeer een groot deel van de schaarse ruimte opslokt? We moeten daarom zoeken naar slimme en efficiënte oplossingen. Duurzaam, zonder uitstoot en lawaai.

We zullen soms moeilijke keuzes moeten maken. De PvdA wil een robuust vervoerssysteem dat steunt op een sterk OV-netwerk, meer fietsgebruik en betere wandelroutes.

6.1 Uniek OV-systeem

Zoetermeer heeft een uniek OV-systeem, met de RandstadRail, drie NS-haltes, snelle regionale busverbindingen en een stadsdienst. De PvdA wil wat sterk is nog sterker maken en enkele zwakke schakels verbeteren. Dat kan in nauw overleg tussen de gemeente met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (die verantwoordelijk is voor het meeste OV in Zoetermeer), de vervoerders en de Provincie. Dit geldt zowel voor de verbindingen in Zoetermeer als voor de verbindingen met de omliggende steden.

Onze keuzes:

Verbeter het stationsgebied

NS-station Zoetermeer en de RandstadRailhalte Driemanspolder worden opgewaardeerd tot tenminste het kwaliteitsniveau van station Lansingerland-Zoetermeer. Het busplatform bij Centrum West wordt verplaatst naar station Zoetermeer (boven de A12), op voorwaarde dat de dienstverlening aan de reizigers minimaal gelijk blijft. In nauwe afstemming met de grootschalige ontwikkeling van de Entree krijgt het voorplein van het station eindelijk stedelijke allure.

Een veilig bereikbare halte is altijd dichtbij

De PvdA wil dat er overal goede, toegankelijke bushaltes en veilige routes zijn voor voetgangers en fietsers. Voldoende fietsparkeerplekken zijn een basisvoorziening. Vuistregel is dat er altijd een halte is binnen een afstand van 800 meter van woningen, bedrijven en voorzieningen.

Van scootmobiel tot blindegeleidelijn: het OV moet toegankelijk zijn

Iedere bus, tram en halte is toegankelijk voor (elektrische) rolstoelen, scootmobielen, rollators en kinderwagens. Ieder station heeft goed onderhouden trappen en liften en is bereikbaar met blindegeleidelijnen.

Laat nachtbussen rijden

Nachtbussen voor Den Haag en Leiden blijven bestaan.

Geen hogere prijzen voor het OV

De tarieven van het OV stijgen met niet meer dan het inflatiepercentage. Houders van de ZoetermeerPas krijgen van de gemeente korting op het reizen met het OV binnen Zoetermeer.

Maak eens reclame voor het OV

De gemeente dringt bij de vervoerders aan op een veel betere marketing van hun diensten, in samenwerking met trekpleisters. Het Stadshart bijvoorbeeld adverteert voortaan niet alleen met gratis parkeren, maar juist ook met de uitstekende OV-verbindingen en gratis fietsstallingen.

Regiotaxi Haaglanden

Voor mensen die moeilijk of geen gebruik van het OV kunnen maken zijn er alternatieven als de Regiotaxi Haaglanden.

6.2 Autobezit

De auto is een kostbaar bezit en geeft veel individuele vrijheid, maar zal steeds duurder worden. Autobezit kost veel ruimte, daar moeten we dus zorgvuldig mee omgaan. Ook maken we ons zorgen over het verkeerslawaai en de luchtkwaliteit. We verlagen de parkeernorm, maar letten wel op voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten.

Onze keuzes:

Autoknelpunten oplossen en sluiproutes aanpakken

We moeten autoknelpunten oplossen in Zoetermeer en sluiproutes aanpakken. De ontsluiting van het Entreegebied richting de rest van de stad is cruciaal. Hoe maken we een mooie verbinding tussen station Zoetermeer en het Stadshart? Hoe krijgen we optimale fietsroutes in en om de stad, waarbij we ook rekening houden met elektrische fietsen? Dat zijn wat de PvdA betreft belangrijke vragen.

Vergroot de rol van OV en fiets, dring autogebruik terug

De PvdA wil de rol van het OV en de fiets in vergelijking met het autogebruik groter maken.
Aan de ene kant door aantrekkelijke alternatieven voor de auto te bieden en aan de andere kant door zuinig gebruik van de ruimte die parkeren inneemt. Op de openbare weg wordt op drukke plekken betaald parkeren de norm, rekening houdend met de belangen van bewoners en hun bezoekers. We blijven in overleg met de ondernemers in het Stadshart, en streven naar het continueren van de huidige parkeerregeling. Het gebruik van deelauto’s (waardoor er minder nadruk op autobezit komt te liggen) wordt gestimuleerd.

Voldoende laadpalen voor elektrische auto’s

Er komen steeds meer elektrische auto’s bij in Zoetermeer. Daarom zijn er meer openbare laadpalen nodig. De gemeente stimuleert daarnaast het bezit en gebruik van eigen laadpalen die door inwoners zelf via hun zonnepanelen van stroom worden voorzien. Deelgebruik wordt bevorderd.

30 km p/u in kleine straatjes en beter handhaven op te hard rijden

Veel meer wegen zonder fietspaden kunnen aangewezen worden voor een maximumsnelheid van 30 km per uur. Veel klachten van inwoners op verkeersgebied gaan over het te hard rijden in woonwijken. Een betere handhaving van de snelheid is dus dringend gewenst. Ook het scheuren met scooters e.d. over voetpaden en op pleinen in winkelcentra moet veel beter worden gecontroleerd.

De tunnelbak aan de Europaweg

De tunnelbak aan de Europaweg zorgt voor doorstroming van het verkeer, maar kent ook flink wat nadelen. De uitstoot van het verkeer is schadelijk voor de direct omwonenden en de ligging van de tunnelbak zorgt voor een scheiding tussen Stadshart en Woonhart.

Overkapping van de tunnelbak zou deze nadelen tegengaan. Bovendien kan dat gebied dan worden doorontwikkeld tot woongebied of nieuw stadspark. De PvdA wil de komende raadsperiode een nieuw onderzoek naar de overkapping laten uitvoeren.

6.3 Fietsen en lopen is gezond

De fiets is een zeer belangrijk vervoermiddel. Hij is schoon in gebruik en neemt weinig ruimte in. Bovendien is fietsen gezond. Zoetermeer is compact gebouwd, dus heel veel bestemmingen liggen op fietsafstand. We willen dat Zoetermeerders voor korte ritjes binnen de stadsgrenzen veel vaker de fiets nemen. Door de vele vrij liggende en kruisingsvrije fietspaden gaat het fietsen relatief vlot en veilig. Een punt van zorg hierbij is wel de toenemende drukte op de fietspaden en de snelheid van elektrische fietsen.

Onze keuzes:

Meer ruimte voor de fiets

Bij alle nieuwbouw- en renovatieplannen geeft de gemeente de fiets een prominente plek.

Ga lopend of fietsend naar school

Het brengen en halen van kinderen per auto naar de basisscholen geeft veel overlast en onveiligheid en vraagt dus permanent om aandacht van gemeente, scholen en ouders.

6.4 Een verkeersveilige stad

Zoetermeer is een verkeersveilige stad. De PvdA wil dat graag zo houden en nog verbeteren. Daarom bepleiten wij het zoveel mogelijk scheiden van autoverkeer en langzamere verkeerssoorten.

Onze keuzes:

Verkeerseducatie op scholen

De verkeerseducatie op scholen is een belangrijk middel om de kinderen veilig aan het verkeer te kunnen laten deelnemen.

Deel dit