Aan de basis: onze idealen

De basis van het handelen van de PvdA in Zoetermeer zijn onze opvattingen over solidariteit en duurzaamheid. 'Zorgzaam Zoetermeer': de uitdaging voor de komende jaren. 'Bouwen aan Zoetermeer': zorgen voor verbeteringen in het leven van de Zoetermeerders.

Basisprincipes van de PvdA

De basis van het handelen van de PvdA in Zoetermeer zijn onze opvattingen over solidariteit en duurzaamheid.

Zorgzaam Zoetermeer: de uitdaging voor de komende jaren

Voor de PvdA is een rechtvaardige Zoetermeerse samenleving er één van eerlijk delen, (vast) werk, fijn wonen en goede zorg. Een stad die er alles aan doet om een solidaire en duurzame gemeente te zijn. Zoetermeer is een stad waar kinderen onbevreesd opgroeien, en waar je vooruit komt. Zoetermeer brengt mensen met elkaar in contact. Iedereen is er welkom en voelt zich gerespecteerd. Dat is de inzet van de PvdA voor de komende jaren.

De PvdA is een partij die mee wil besturen om er zo voor te zorgen dat iedereen in Zoetermeer mee kan doen. Hoe sterker de PvdA wordt, des te meer kunnen we van onze plannen realiseren. We zijn bereid om compromissen te sluiten, maar uiteraard niet tot elke prijs. Het moet gaan om een collegeprogramma dat de zorg voor de Zoetermeerders centraal stelt. Hoe wij dit alles willen bereiken, staat in dit verkiezingsprogramma.

Solidariteit

Mensen staan voor de PvdA centraal. De PvdA vindt dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om zijn capaciteiten te benutten. Zoetermeer laat niemand in de kou staan. Iedereen doet mee. Als het tegenzit, helpen we elkaar. De gemeente helpt zelf en/of stimuleert en ondersteunt anderen om dat te doen.

Duurzaamheid

De PvdA wil dat Zoetermeer zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2035, CO2 –neutraal is. In 2040 is Zoetermeer aardgasvrij. Dat zijn geen vrijblijvende afspraken. De PvdA wil dat de gemeente een voortrekkersrol vervult en flink in duurzaamheid investeert. Dat gaat niet alleen om milieu en natuur, maar ook om lucht- en waterkwaliteit, mobiliteit en afval.

Bouwen aan Zoetermeer

Letterlijk: De PvdA pleit voor verantwoorde groei, met veel oog voor duurzaamheid en het groene karakter van de stad, de leefbaarheid en goede sociale voorzieningen voor jong en oud. De PvdA is zeker voor groei en het bijbouwen van woningen om in de behoefte van Zoetermeer te voorzien. Maar deze groei mag nooit een doel op zich zijn. Groei moet verantwoord en stap-voor-stap gebeuren. Met goede en tijdige inspraak van onze inwoners en met behoud van het groene karakter en het sociale hart van de stad. Daarbij vindt de PvdA dat niet alleen gefocust mag worden op beton en bakstenen en asfalt, maar juist ook op de sociale aspecten van groei en nieuwbouw. Want wat betekent het voor de werkgelegenheid, de verkeersstromen, de zorg, het onderwijs, de sportverenigingen? Dat is minstens zo belangrijk als het bouwen van nieuwe woningen.

Figuurlijk: Zoetermeer is geen stad waar we langs elkaar heen leven, maar waar we omzien naar en zorgen voor elkaar. Want een eigen huis en een plek onder de zon zijn geweldig, maar meer nog dan dat zijn het volgens de PvdA zelfontplooiing, goede scholing, zinvol werk, een goede gezondheid en betekenisvolle relaties met familie, vrienden, buren en andere stadsgenoten die een Zoetermeerder gelukkig maken. Daarom willen we bouwen aan duurzaamheid, bouwen aan gezondheid, bouwen aan een sociaal sterker Zoetermeer.