Corona

Veel van wat voor ons van waarde is, wat we als vanzelfsprekend zien, zoals een goede gezondheid, een baan of de vrijheid om te gaan en staan waar we willen, onze dierbaren te zien, blijkt in coronatijd opeens weerloos, kwetsbaar. De PvdA wil haar medeleven uitspreken aan iedereen die door het coronavirus getroffen is. Mensen die hun inkomen kwijt zijn of daarvoor moeten vrezen, verdienen onze steun. Ondernemers, zzp’ers, freelancers, mensen in armoede die moeite hebben om rond te komen, het virus heeft talloos meer slachtoffers gemaakt dan alleen degenen die er ziek van zijn geworden. Ons rode hart gaat uit naar hen allen.

De huidige pandemie is in onze moderne tijd nog nooit eerder voorgekomen. De gevolgen die het coronavirus voor de samenleving heeft, zijn zorgwekkend. Het idee van een sterke overheid die goed zorgt voor kwetsbare mensen, heeft terecht aan kracht gewonnen. Dat geldt ook voor Zoetermeer. De PvdA staat achter de coronamaatregelen die het stadsbestuur heeft genomen om inwoners, scholen, verenigingen, ondernemers en de culturele sector te ondersteunen. Daar moeten we mee doorgaan zo lang als dat nodig is.

We willen dat kinderen kunnen blijven meedoen met cultuur en sport. Dat gezinnen in armoede het niet nog zwaarder krijgen. Dat ondernemers ook na corona weer hun zaak met succes kunnen voortzetten. Dat we snel weer kunnen genieten van onze cultuurkanjers en de vele mooie festivals die Zoetermeer rijk is.

Samen staan we sterk, samen komen we er doorheen. Laten we die gedachte vasthouden, ook als alles weer een beetje normaal wordt.
Met de start van het vaccineren begint er licht aan het eind van de donkere tunnel te gloren.

Lees hier onze plannen voor Nederland na corona.

Woordvoerder: Nilüfer Sağir