Zwembad

Hij komt, hij komt: een nieuw zwembad! :-) Er komt over een paar jaar een nieuw zwembad in het Van Tuyllpark. In Zoetermeer is een groot tekort aan badwater. Kinderen en volwassenen kunnen wel leren zwemmen, alleen is er nauwelijks plek om banen te zwemmen, laat staan voor recreatief gebruik. Onze zwemverenigingen hebben ook behoefte aan meer badwater voor wedstrijden. Bij de samenspraak-bijeenkomsten over de toekomst van Zoetermeer, hebben veel inwoners aangegeven dat er een nieuw zwembad moet komen. Ook de PvdA wil een nieuw zwembad.

Op basis van een locatieonderzoek naar 17 verschillende locaties in de stad heeft de gemeenteraad het Van Tuyllpark als beste locatie aangewezen. De PvdA heeft nog voordat de wethouder met definitieve opties kwam aangegeven een voorkeur te hebben voor het Van Tuyllpark. Dat gebied is veel beter bereikbaar geworden dankzij een nieuwe halte van de RandstadRail, er zitten nu een aantal sportverenigingen die gebaat zullen zijn met meer leven in de brouwerij, niemand hoeft te wijken voor een nieuw zwembad en mogelijk is er duurzaamheidswinst te halen via restwarmte in combinatie met ijshal Silverdome.

In juli 2019 kwam de wethouder van Sport met een uitgewerkt voorstel over de exacte locatie in het Van Tuyllpark en hoe het zwembad er precies uit komt te zien. Het inventieve plan voorziet in een toekomstige sporthal met zwembad in een nieuwe woningbouwlocatie.

Er ligt wat de PvdA betreft een prachtig ontwerp op tafel. Wij zijn content over de voorbereidingen tot nu toe en zullen naar verwachting instemmen met het raadsvoorstel. De makkelijkste fase ligt zo achter ons, de uitwerking zal nog flink wat finesse vragen.

Voor de PvdA blijft het belangrijk dat iedereen van het nieuwe bad gebruik kan maken: de toegang moet dus betaalbaar zijn en goed toegankelijk voor mensen met een beperking. De PvdA maakt zich daarom nog wel zorgen over de toegangsprijs voor het nieuwe bad, dat nu € 5,50 p.p. lijkt te gaan worden. Wij hebben de wethouder gevraagd hoe zij gaat zorgen dat inwoners met een krappe beurs ook gebruik kunnen maken van het nieuwe zwembad.

Als het nieuwe zwembad de deuren opent, zal het oudste zwembad van Zoetermeer, De Driesprong, gesloopt worden. De PvdA heeft nog voorgesteld om te onderzoeken of dit bad verkocht kan worden zodat het behouden blijft. Dit voorstel kon helaas niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

Voor meer info van de gemeente Zoetermeer klik hier.

Woordvoerder: Sicco Louw

Sicco Louw

Sicco Louw

Hier sta ik voor: 1. Bestaanszekerheid voor iedereen 2. Samen leven, samen zorgen voor elkaar en de stad, betrokkenheid 3. Zoetermeer als fijne woon- en leefstad Het grootste ideaal van de PvdA is dat iedereen kans heeft op werk. Dat levert namelijk niet alleen inkomen op, maar ook een betekenis in deze maatschappij. En natuurlijk

Meer over Sicco Louw