Goed werk en meer banen
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Goed werk en meer banen

De coronacrisis heeft voor veel Zoetermeerders duidelijk gemaakt hoe onzeker hun baan en inkomen is. De kwetsbare positie van zzp’ers en mensen met een flexibel arbeidscontract, de concurrentie op arbeidsvoorwaarden en te veel werk dat niet beloond wordt, zijn symptomen van een arbeidsmarkt die niet goed functioneert.

4.1 Werk is meer dan alleen inkomen

De kloof tussen vast werk en flex is gegroeid. De ongelijkheid in de maatschappij is toegenomen. Dat kan en moet anders. De PvdA vindt dat iedereen goed, betekenisvol werk en een rechtvaardig inkomen verdient. Werk is meer dan alleen inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de Zoetermeerse samenleving.
Maar ook als het hebben van een baan (even) niet lukt, zorgen we dat onze inwoners op een volwaardige manier mee kunnen doen. Meedoen naar vermogen dus.

Onze keuzes:

De betekenisvolle basisbaan

Waar mogelijk zorgt onze gemeente voor een betekenisvolle “basisbaan”. Dit is een volwaardige baan met een fatsoenlijk inkomen. Betekenisvol voor de werkzoekende en van meerwaarde voor de samenleving. Denk hierbij aan de wijkhulp, de energiecoach, de beveiliger of de speeltuinmedewerker.

Met basisbanen kun je taken van sportverenigingen verlichten

Soms lukt het de sportverenigingen niet om voldoende vrijwilligers te vinden voor taken zoals toezicht houden, het clubhuis bemensen en de velden onderhouden. De inzet van basisbanen (zie hoofdstuk vier, werk) kan hier een prima oplossing bieden.

Dutch Innovation Factory (DIF) op Dutch Innovation Park (DIP)

De Dutch Innovation Factory (DIF) is als onderdeel van het Dutch Innovation Park (DIP) een succesnummer binnen onze gemeentegrenzen. De PvdA hecht veel belang aan de voortzetting van de samenwerking met de Haagse Hogeschool en mbo Rijnland bij de DIF, vooral om startups naar Zoetermeer te lokken. Actieve inzet van de gemeente is vereist om de DIF voor Zoetermeer te behouden.

4.2 Iedereen moet kunnen meedoen

De PvdA stimuleert de werkgelegenheid in Zoetermeer. Iedereen moet kunnen meedoen: mensen met een fysieke of mentale beperking, met een lagere opleiding, ouderen, LHBTI’s en inwoners met een migratieachtergrond.

Onze keuzes:

De Binnenbaan, het Zoetermeers Werkbedrijf (voormalige DSW)

De PvdA ondersteunt de verdere ontwikkeling van het Zoetermeerse werkbedrijf BV De Binnenbaan, de voormalige DSW. Deze samenwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven biedt mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt een voorbereiding op maat op een reguliere baan. De PvdA wil dat dit werkbedrijf ruim de tijd krijgt om zich te bewijzen. Goede regionale samenwerking vergroot de kans op succes voor werkzoekenden en ondernemers. De Binnenbaan matcht de juiste mensen op het aanbod van de basisbanen in Zoetermeer.

Het Werkgevers Service Punt Zuid Holland Centraal

Het Werkgevers Service Punt Zuid Holland Centraal is het loket waar werkgevers terecht kunnen voor al hun personeelsvraagstukken en arbeidsmarktinformatie. Zoetermeer werkt hierin samen met het UWV en De Binnenbaan. De bekendheid van dit loket kan beter en de PvdA stelt een permanente campagne voor om de ondernemers bekend te maken met de waardevolle dienstverlening van dit servicepunt.

Bedrijfsscholen voor BBL-leerlingen voor ICT, Bouw & Installatie, Gezondheidszorg en Logistiek

Er zijn een aantal sterke sectoren in Zoetermeer: ICT, Bouw en Installatie, Gezondheidszorg en de Logistiek. Zij zijn op zoek naar vakbekwame medewerkers op vmbo-, mbo- en hoger niveau. De PvdA wil dat de gemeente aan ondernemers en onderwijsinstellingen extra faciliteiten biedt om te komen tot de oprichting van op deze sectoren gerichte Bedrijfsscholen voor BBL-leerlingen en nascholing- en omscholingstrajecten met een regionale uitstraling.

Voorrang voor sociaal verantwoord ondernemen

Bij alle aanbestedingen door de gemeente krijgen de ondernemers met het SEBO-keurmerk en/of de ondernemers die sociaal verantwoord ondernemen echt in de praktijk brengen voorrang. Dat bevordert het aanbod van stageplaatsen voor mbo-leerlingen, BBL- trajecten en plaatsing van werkzoekenden.

4.3 Recht op hulp om (weer) aan de slag te komen

Iedereen heeft recht op hulp om (weer) aan de slag te komen. Mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben, worden te vaak vanuit wantrouwen benaderd. Een benadering vanuit vertrouwen werkt veel beter. Vertrouwen wordt opgebouwd als de gemeente regelmatig contact houdt met de bijstandsgerechtigde. Als je mensen de zoektocht naar werk helemaal zelf zonder ondersteuning laat doen, neemt de kans op werk niet toe, terwijl hun gezondheid en welzijn minder worden.

Onze keuzes:

Ga uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen

De PvdA wil een einde maken aan de cultuur van wantrouwen in de bijstand. Mensen die vanuit de bijstand deels aan het werk gaan, dienen er bovendien financieel op vooruit te gaan. Bijstandsgerechtigden hebben recht op een menswaardige behandeling. Daarom neemt de PvdA afstand van een verplichte tegenprestatie voor onbepaalde tijd.

Een werkgarantie voor mensen die plotseling op straat staan

De PvdA is voorstander van het bieden van een werkgarantie voor mensen die zonder perspectief plotseling op straat staan. Met de werkgarantie kunnen mensen zich omscholen om elders in bijvoorbeeld de zorg, installatietechniek of ICT werk te vinden zonder dat zij direct hun inkomen verliezen. Het inkomen bestaat uit de UWV-uitkering, aangevuld door de werkgever. Dit kan een voorwaarde voor steun aan bedrijven zijn.

Deel dit