Algemene ledenvergadering

15 november 2018, van 20:00 tot 22:00

Het bestuur van de afdeling nodigt alle leden van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De locatie waar de ALV gehouden wordt is de vertrouwde stek op het Bredewater 16 te Zoetermeer. We beginnen om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Aan de agenda zijn een tweetal stukken gevoegd, namelijk het werkplan van het bestuur en de begroting. Deze zijn via e-mail toegestuurd.

AGENDA ALV

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Werkplan en Begroting 2019
  3. Provinciale Statenverkiezingen en Waterschappen
  4. Terugblik 2018 en afscheid nemen en bedanken van vrijwilligers
  5. Politieke actualiteiten
  6. Rondvraag en sluiting ALV