Verkiezingsdebat Groen Erfgoed

9 maart 2018, van 20:00 tot 22:00, Nicolaasplein 2 | Nicolaasplein 2

Inloop vanaf 19:30 uur
Locatie: Parochieel Centrum “De Kapelaan
Meer informatie via gijsbertdekkers@live.nl

“Met de verkiezingen in zicht nodigen wij u bij deze graag uit voor een debat over behoud en versterking van al het mooie, al dan niet aangeharkte, groen in Zoetermeer. ‘Wij’, dat zijn de deelnemers in de Kerngroep Groen Erfgoed Zoetermeer.

De Kerngroep is een samenwerkingsverband van alle grote groeninitiatieven die de laatste jaren zijn opgekomen en met veel vrijwilligersinzet tot bloei zijn gebracht: Hof van Seghwaert, Zoete Aarde, Wijktuin Noordhove, Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer en kinderboerderij de Balijhoeve (Sambagroep), samen met maatschappelijke organisaties als Piëzo en HABO. Wij zetten ons gezamenlijk in voor behoud en versterking van al het groen erfgoed in Zoetermeer. Vele bewoners/vrijwilligers met een ‘hands-on’-mentaliteit maken het mogelijk om het vele groen waarover Zoetermeer beschikt, om te toveren tot sociale ontmoetingsplaatsen in de wijken. Tegelijkertijd wordt daarmee ons groene erfgoed, van belang voor biodiversiteit en leefklimaat, veiliggesteld voor komende generaties. Onze kernwaarden zijn daarmee: groen, sociaal, duurzaam en historisch besef.

Op vrijdag 9 maart houden wij een verkiezingsdebat over nut en noodzaak van een groenblijvende stad met inzet van de doe-democratie in de wijken. Ons motto in deze verkiezingstijd is: ‘hoe groener, hoe beter’, waarbij we aansluiten bij een landelijke campagne. In het debat komt ‘groen’ in 3 ronden aan de orde in verbinding met thema’s als ‘gezondheid’, ‘historie’ en ‘participatie’. Over het debat komt ruime publiciteit in de lokale media, zowel vooraf als nadien, een videoverslag zal daarvan deel uitmaken.

In vervolg op het debat zullen alle groeninitiatieven op zaterdag 17 maart hun poorten openen om publiek en politici op een speelse manier mee te nemen in de sociale en recreatieve mogelijkheden.
Graag nodigen wij u uit om u aan te melden voor het debat via gijsbertdekkers@live.nl.

Tot ziens! Namens de Kerngroep Groen Erfgoed Zoetermeer: Bert Dekkers”