5 februari 2017

#1DenHaag Stadsconferentie

U bent van harte uitgenodigd voor de Stadsconferentie op zaterdag 11 februari 2017 van de PvdA afdeling Den Haag met als thema ‘#1DenHaag’. Job Cohen, Rabin Baldewsingh, Kirsten van den Hul, Lea Bouwmeester, Mohammed Mohandis, John Kerstens en vele andere mensen zullen op het Johan de Witt College aan de Capadosestraat (Den Haag) te gast zijn!

Den Haag is een stad waar tientallen culturen, rijk en arm en hoog- en laagopgeleid samenkomen. Deze diversiteit maakt Den Haag niet alleen levendig, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Krijgt iedereen wel gelijke kansen en hoe zorg je ervoor dat het onderwijs en de zorg voor iedereen toegankelijk is?

De PvdA voert al jaren, onder het mom #1DenHaag, strijd tegen de tweedeling in de stad. Wij willen fatsoenlijke banen, goede kwaliteit van huizen en schone, hele en veilige wijken. Wij werken aan #1DenHaag waar iedereen prettig leeft en woont!

In onze zoektocht naar verbinding en het tegengaan van kloven in de samenleving willen wij graag met u in gesprek. In deze stadsconferentie willen wij bewoners, maatschappelijke organisaties en politici samenbrengen. Door te horen wat goed gaat en wat minder, willen wij achterhalen hoe wij nog beter kunnen bijdragen aan een onverdeelde stad.

✪✪✪ AANMELDEN KAN VIA WWW.1DENHAAG.TUMBLR.COM ✪✪✪

Programma

10.30 uur Inloop
11.00 uur Opening door Job Cohen
11.30 uur Ochtendprogramma
13.00 uur Lunch
13:45 uur Middagprogramma
16:00 uur Aanbieding rapport Laak en afsluiting door Rabin Baldewsingh
17:00 uur Borrel

Workshops in de ochtend

Workshop 1: Zorg voor iedereen met Lea Bouwmeester
Workshop 2: Iedereen een dak boven het hoofd
Workshop 3: Kwaliteit in het onderwijs met Mohammed Mohandis
Workshop 4: Bestrijden van jeugdwerkloosheid met de JS en FNV Jong
Workshop 5: Iedereen doet mee met Kirsten van de Hul

Workshops in de middag

Workshop 6: Gelijke kansen op de arbeidsmarkt met John Kerstens
Workshop 7: Canvassen in Laak
Workshop 8: Campagnevoeren in Laak
Workshop 9: De wijk in met het Buurtpreventieteam (BPT) (max. 8 deelnemers)
Workshop 10: Mobiliteitscheck Laak met Voorall (max. 8 deelnemers)
Wij hopen dat je met ons mee gaat op deze ontdekkingstocht.

✪✪✪AANMELDEN KAN VIA WWW.1DENHAAG.TUMBLR.COM ✪✪✪

Tot 11 februari!
Paulien van der Hoeven – bestuur PvdA Den Haag
Martijn Balster – fractie PvdA Den Haag
Rabin Baldewsingh – PvdA wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport