11 mei 2016

Armoedebestrijding vergt nog meer samenwerking

De PvdA Zoetermeer hield onlangs een bijeenkomst over armoede en armoedebestrijding. Wat betekent het om in armoede te leven? Hoe belanden mensen in armoede? Wat wordt er ondernomen om mensen weer perspectief te bieden en welke inspanningen kunnen er nog extra geleverd worden? PvdA-wethouder Taco Kuiper verzorgde de inleiding van de bijeenkomst. Tevens waren te gast Ton Glissenaar (Stichting Urgente Noden), Marco Sikkel (Stichting Leergeld), John van Alphen (Humanitas), Jan de Vries (Schuldhulpmaatje) en Gerard Wennen (Ombudsteam PvdA Zoetermeer).

Je kunt in de schulden komen als je minder inkomsten krijgt door ontslag of langdurige ziekte, zonder je uitgaven daaraan aan te passen. Maar ook door (gok)verslaving of een echtscheiding. Mensen kunnen dus in de schulden belanden zonder er zelf schuld aan te hebben. Zo vertelde Gerard Wennen van een geval waarbij iemand samen met zijn schoonvader een bedrijf had en de schoonvader er met het geld vandoor ging. De schoonzoon bleef achter met een belastingschuld van enkele tonnen. Schuldenproblematiek is vaak het gevolg van een opstapeling van problemen, zoals hoge vaste lasten en ziekte. John van Alphen: “Recente studies tonen aan dat langdurige armoede ernstige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke ontwikkeling”. Jan de Vries: “Mensen schamen zich vaak voor hun situatie en zoeken daardoor te laat hulp”. Marco Sikkel: “We krijgen de laatste tijd wel veel meer aanvragen voor hulp”. Ton Glissenaar: “We zien dat er een toename is van het aantal aanvragen voor acute financiële hulp voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen”.

“Zoetermeer wil tot de Top Drie van Nederland behoren als het gaat om armoedebestrijding” zei Taco Kuiper, de PvdA-wethouder die armoedebestrijding in zijn portefeuille heeft. “Dat is een forse ambitie en dat zie je ook terug in ons beleid. Kunst is dat we zoveel mogelijk moeten voorkomen dat mensen in een problematische schuldsituatie terecht komen. We moeten er zo vroeg mogelijk bij zijn. De wijkteams vervullen daar een cruciale rol in.”

“Ook de fractie ziet hierin een extra opdracht om ervoor te zorgen dat er in Zoetermeer niemand door het ijs zakt”, zegt fractievoorzitter Margot Kraneveldt desgevraagd. “We moeten vooral ook zien te voorkomen dat mensen überhaupt in de schulden belanden. Dus preventie is enorm belangrijk. Als we mensen die bijvoorbeeld hun baan zijn kwijtgeraakt en straks de hypotheek niet meer kunnen betalen, al in een vroeg stadium helpen hun uitgavenpatroon aan te passen, kunnen we de opbouw van problematische schulden voor zijn.

De PvdA-fractie ondersteunt van harte de ambitie van de gemeente om tot de top 3 van Nederland te behoren als het gaat om armoedebestrijding. Speciale aandacht willen we daarbij besteden aan armoede onder kinderen, zij moeten gezond en gelukkig kunnen opgroeien en kunnen meedoen aan cultuur- en sportactiviteiten, aldus Kraneveldt.

Uit de bijeenkomst kwam duidelijk het belang naar voren van het creëren van perspectief. Door ondersteuning aan te bieden bij het oplossen van financiële problemen kunnen mensen weer vooruit gaan kijken en werken aan hun toekomst. Hierbij speelt deelname aan de samenleving ook een belangrijke rol. Deelname door volwassenen en hun kinderen. Hiervoor is en blijft samenwerking hard nodig. Samenwerking tussen ondermeer de bij deze vergadering aanwezige organisaties, de gemeente en bijvoorbeeld scholen. John van Alphen: “De gemeente doet zijn uiterste best en is ambitieus, maar we moeten nog meer inzetten op samenwerking tussen alle professionele en vrijwilligersorganisaties”.

Zorgen dat er nog sterker wordt ingezet op vroegtijdige signalering van problematische schuldsituaties en dat er nog meer samengewerkt wordt in de schuldhulpketen, dat is de opdracht aan de PvdA in Zoetermeer.