11 december 2018

Keek op de Week: Het Stadmakerscafé

 

 

 

Het Stadmakerscafé

Onlangs was ik bij een stadmakerscafé, een initiatief van de Stadsambassade Zoetermeer. Het doel van deze cafés is om ‘stadmakers’ met elkaar in contact te brengen.

‘Stadmaker’ ben je als je op wat voor manier dan ook betrokken bent bij Zoetermeer en mee wil werken aan de stad van morgen. Als je je ook maar een beetje herkent in deze omschrijving dan ben je van harte welkom bij het Stadmakerscafé!, aldus de uitnodiging op Facebook.

Stadmakers zijn dus inwoners die actief bij de stad betrokken zijn en professionals die meestal van onderop bezig zijn om de stad leefbaarder te maken, door bijvoorbeeld op een vernieuwende manier werkgelegenheid te creëren of aan de slag te gaan met duurzame lokale voedselproductie. Het zijn dus inwoners die actief betrokken zijn bij de toekomst van hun eigen stad en samen de stad maken.

Het thema van deze editie was duurzaamheid in Zoetermeer. De avond werd geopend door spreekster Gemma Smid, voorzitter van Stichting DuurSamen Zoetermeer. Daarna gingen de bezoekers van het café in groepen aan de gang met drie vragen. Waar lopen de Zoetermeerders warm voor als het gaat om duurzaamheid? Wat zijn de clubs en wie zijn de mensen waarmee gepraat moet gaan worden? Wat zijn goede manieren om de Zoetermeerders te bereiken?

Toen de antwoorden van de groepen op deze vragen gezamenlijk doorgenomen werden, sprongen er een aantal opmerkingen uit.

  1. De noodzaak van samenwerking kwam veel langs.
  2. Als woonblok samen duurzaamheidproblematiek aanpakken.
  3. Samenwerken met ondernemers in de stad.
  4. Leren van de bestaande samenwerkingsverbanden in de stad.
  5. Niet het wiel steeds opnieuw uitvinden maar voortbouwen op wat er al bestaat.
  6. En het aan elkaar verbinden van nieuwe initiatieven.

Ook werd er aangegeven dat de manier waarop het verhaal over duurzaamheid nu wordt verteld een te serieuze ondertoon heeft. Maak het verhaal leuk, opvallend, breng het spelenderwijs en verplaats het naar het dagelijks leven. En gebruik bij het verspreiden van dit verhaal de huis-aan-huisbladen, sociale media en de influencers in Zoetermeer.

Daarnaast werd er gesproken over onder andere het stimuleren van de deeleconomie, het ondersteunen en promoten van lokaal geproduceerd voedsel, het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de galerijflats en het netjes afvoeren van het grofvuil, zodat er geen milieuverontreinigende stoffen vrijkomen.

Mijn conclusie aan het einde van de avond: Zoetermeer verandert van een groeikern, ontworpen op een tekentafel, in een volwassen stad die vormgegeven wordt door de inwoners zelf. Daarbij is het belangrijk dat er, tijdens bijvoorbeeld bijeenkomsten zoals de stadmakerscafés, verbindingen worden gelegd tussen de diverse initiatieven in de wijken en buurten van Zoetermeer. Van burgerinitiatieven tot sociaal betrokken ondernemers. Om elkaar vervolgens via die verbindingen te ondersteunen met kennis, expertise, ervaring en andere hulpmiddelen. Uiteindelijk zijn ze allemaal vanuit hun eigen rol makers van een innovatief en op de toekomst gericht Zoetermeer, de stadmakers.

Geschreven door Sacha van Vlaardingen

Foto: FOTOFLEX.NL