Keek op de Week: Nieuw zwembad in Van Tuyllpark

Door Sicco Louw op 4 december 2018

Nieuw zwembad in Van Tuyllpark

Er komt over een paar jaar een nieuw zwembad in het Van Tuyllpark. In Zoetermeer is een groot tekort aan badwater. Kinderen en volwassenen kunnen wel leren zwemmen, alleen is er nauwelijks plek om banen te zwemmen, laat staan voor recreatief gebruik. Onze zwemverenigingen hebben ook behoefte aan meer badwater voor wedstrijden. Bij de samenspraakbijeenkomsten over de toekomst van Zoetermeer, hebben veel inwoners aangegeven dat er een nieuw zwembad moet komen. Ook de PvdA wil een nieuw zwembad.

De eerste stap om te komen tot een nieuw bad is het vaststellen van de locatie. De wethouder heeft uit zestien mogelijke locaties er twee voorgelegd aan de gemeenteraad: het Van Doornenplantsoen (op het grasveld voor de middelbare scholen) en het Van Tuyllpark, ergens in het gebied waar de oude DSO-voetbalvelden hebben gelegen. De PvdA heeft nog voordat de wethouder met deze opties kwam, gezegd een voorkeur te hebben voor het Van Tuyllpark. Dit wordt de komende tijd veel beter bereikbaar dankzij een halte van de RandstadRail, er zit nu een aantal sportverenigingen die gebaat zullen zijn met meer leven in het park, niemand hoeft te wijken voor een nieuw zwembad (terwijl in het Van Doornenplantsoen korfbalvereniging Phoenix zou moeten verhuizen) en mogelijk is er duurzaamheidswinst te halen via restwarmte in combinatie met ijshal Silverdome.

Een vraag die overigens veel inwoners logisch stellen is of de gemeente niet ‘gewoon’ het huidige Keerpunt kan terugkopen. Dat bad ligt in het Van Tuyllpark en is een aantal jaar geleden door de gemeente verkocht toen de stad flink moest bezuinigen. Het antwoord op die vraag is echter makkelijk: nee, het Keerpunt kan niet worden teruggekocht. Bovendien, zo heeft de wethouder aangegeven, zou er aan die accommodatie zo veel moeten worden gerenoveerd, dat het goedkoper is een nieuw zwembad te bouwen.

Wat we ook goed moeten beseffen, is dat een zwembad altijd geld kost. Voor het nieuwe zwembad wordt rekening gehouden met een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 1,25 miljoen euro. Voor de PvdA is het vooral belangrijk dat het zwembad voor iedereen toegankelijk is. Ook inwoners met een smalle beurs moeten (met hun kinderen) kunnen genieten van het nieuwe bad. Hierover praten we in een later stadium met de wethouder door, als de plannen over de inrichting van het bad en de exacte kosten verder zijn uitgewerkt.

Tot slot: als het nieuwe zwembad de deuren opent, zal het oudste zwembad van Zoetermeer, De Driesprong, gesloopt worden. Het is logisch dat de gemeente niet ook nog de kosten van dit bad kan dragen. Toch vinden wij het kort door de bocht om alleen aan slopen te denken. Daarom heeft de PvdA voorgesteld om te onderzoeken of dit bad verkocht kan worden zodat het behouden blijft. Er zijn vele particuliere zweminstituten in onze stad en sportscholen die zelf beperkt badwater tot hun beschikking hebben. Wellicht is er interesse bij een of meerdere particuliere partijen om de Driesprong te gaan exploiteren. Het voorstel om dit te onderzoeken kon echter niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

Sicco Louw

Sicco Louw

Hier sta ik voor: 1. Bestaanszekerheid voor iedereen 2. Samen leven, samen zorgen voor elkaar en de stad, betrokkenheid 3. Zoetermeer als fijne woon- en leefstad Het grootste ideaal van de PvdA is dat iedereen kans heeft op werk. Dat levert namelijk niet alleen inkomen op, maar ook een betekenis in deze maatschappij. En natuurlijk

Meer over Sicco Louw