31 mei 2016

PvdA stemt in met onderzoeken haalbaarheid Holland Outlet Mall

De eigenaren van het Woonhart en projectontwikkelaar Provast hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of het Woonhart getransformeerd kan worden naar een grote Holland Outlet Mall.

De plannen zijn gepresenteerd aan de raadsleden. In de plannen wordt de tunnelbak overdekt en daarop wordt de Holland Outlet Mall gerealiseerd. De PvdA vindt dat de plannen er goed uitzien. Raadslid Chantal Walther: “Als blijkt dat dit plan haalbaar is en het wordt een succes dan is dat heel belangrijk voor de werkgelegenheid in Zoetermeer en kan dit een succes worden voor Zoetermeer en de regio.”

De commissie en ook de  PvdA vielen over de hoge kosten van de onderzoeken en over de bijdrage van de initiatiefnemer. In het aangepast raadsvoorstel heeft het college de totale kosten naar beneden weten te brengen en ook een bijdrage van de initiatiefnemers weten los te peuteren, wat de PvdA eindelijk over de streep heeft doen trekken.  “Het is goedkoper en we hebben begrepen dat we de onderzoeken ook kunnen gebruiken als de HOM onverhoopt niet door kan gaan en we andere scenario’s willen uitwerken” aldus Walther.

De onderzoeken zijn weliswaar duur, maar de PvdA vindt ze zeker nodig. Raadslid Chantal Walther: ”We vinden het van belang dat de gemeente dit zelf doet om echt onafhankelijk en objectief de haalbaarheid en wenselijkheid vast te stellen voor de bewoners en winkels in de binnenstad. We hebben begrepen van Provast dat we deze kosten terugkrijgen wanneer de plannen haalbaar zijn en tot uitvoer kunnen worden gebracht.”

Een punt waar de raadscommissie het ook uitgebreid over heeft gehad is de samenspraak. Raadslid Chantal Walther “Het is een groot project en als het doorgaat zal het een enorme impact hebben op onze stad en inwoners. Het is daarom van belang mede-eigenaren, omwonenden en de winkeliers in het Stadshart te betrekken. Houdt goed contact met de stakeholders, belanghebbenden en met de regio de MRDH en de provincie. Het is van belang om goed af te stemmen en verrassingen te voorkomen. ”

De PvdA is benieuwd en ook professor Tordoir vindt het een kans voor Zoetermeer. Het is nog toekomstmuziek maar de PvdA zou het mooi vinden als de HOM uiteindelijk een groene long in de stad wordt. De partij waakt voor veel beton en glas, en ziet graag een duurzame en groene variant tegemoet. Chantal Walther “We hebben het college gevraagd de plannen voor een groene long in de onderhandelingen met Provast mee te  nemen.”