7 januari 2016

PvdA Zoetermeer bezorgd over medewerkers V&D

Op 31 december 2015 is het faillissement van V&D uitgesproken. Dit vervelende nieuws, zo midden in de feestdagen, bereikte ook de PvdA en baart hen grote zorgen. Aangezien het concern een filiaal in Zoetermeer heeft, heeft het faillissement mogelijk gevolgen voor Zoetermeerders. Om de gevolgen te overzien heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college over wat het college voor de medewerkers kan betekenen.

Curatoren bekijken momenteel of een doorstart gemaakt kan worden met het concern. De PvdA vindt het belangrijk te kijken wat er mogelijk is voor de medewerkers. Zo wil de partij weten om hoeveel medewerkers het in Zoetermeer gaat, en hoe het college positief kan bijdragen aan een eventuele doorstart van de vestiging in Zoetermeer. Zo kan het college bekijken of de huurprijs in de Passage of elders in het Stadshart betaalbaar is.

Ook vraagt de partij aandacht voor de problemen omtrent leegstand en hoge huurprijzen voor ondernemers in het Stadshart. Chantal Walther, raadslid voor de PvdA Zoetermeer: “De huurprijzen in het Stadshart zijn te hoog, waardoor veel leegstand ontstaat. Signalen bereiken ons dat de eigenaren van het Stadshart de huren zelf hoog houden. De leegstand die vervolgens ontstaat doet afbreuk aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het Stadshart.”

Zoetermeerders die zich zorgen maken over de bovengenoemde zaken kunnen contact opnemen met de PvdA via: pvda@zoetermeer.nl.