PvdA Zoetermeer blijft tegen verkoop Eneco-aandelen

3 oktober 2017

De PvdA-fractie in Zoetermeer is nog steeds tegen de verkoop van de Eneco-aandelen van de gemeente. De wethouder van financiën, Robin Paalvast, heeft de partij niet kunnen overtuigen. De verkoop van Eneco kan ten koste van werkgelegenheid en duurzaamheid gaan, aldus de PvdA.

“Verkoop van onze aandelen Eneco is niet in het publieke belang. De invloed van gemeente-raden is dan weg en we hebben geen garantie dat een nieuwe eigenaar dezelfde inzet toont met betrekking tot de overgang naar duurzame energie”, aldus fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “Buitenlandse investeerders zijn helemaal niet geïnteresseerd in lokale Nederlandse belangen. Die gaan voor het maximaliseren van de winst en het minimaliseren van de invloed van aandeelhouders. De raad van Den Haag neigt inmiddels naar een ‘nee’ tegen de verkoop van Haagse aandelen, hopelijk is de raad van Zoetermeer ook verstandig”.

Er bestaat een reëel risico dat een deel van de werkgelegenheid net als bij Nuon en Essent naar het buitenland verdwijnt, meent de PvdA. “De vakbonden waarschuwen daar ook voor. Eneco is een waardevolle werkgever in de regio, ook indirect bij toeleveringsbedrijven. De PvdA wil deze werkgelegenheid graag behouden”, zegt Kraneveldt. “Gemeenten vormen nu samen de stabiele aandeelhoudersbasis van Eneco. Het bedrijf staat er goed voor, er is een mooi en voorspelbaar rendement en het risicoprofiel is laag. Gezien het feit dat we van het aardgas afgaan en elektriciteit steeds belangrijker wordt, vinden wij het behouden van ons aandeel Eneco geen risicovolle speculatie op korte termijn, zoals het college zegt, maar juist een duurzame investering op de lange termijn.“

Als er wel verkocht gaat worden, wil de PvdA vooraf heldere voorwaarden stellen aan de verkoop, zodat de kans groter is dat de nieuwe eigenaar een lange-termijnhorizon en een goede duurzaamheidsreputatie heeft. “En we willen in ieder geval slim met de opbrengst omgaan. Het college heeft voorgerekend dat de aandelen 60-70 miljoen kunnen opleveren. 60 Miljoen daarvan moet in kas blijven om het weggevallen dividend te kunnen blijven compenseren. De PvdA stelt voor om alles wat boven de 60 miljoen verdiend wordt met de verkoop, te bestemmen voor duurzaamheidsmaatregelen”, licht Kraneveldt toe. “Ook willen we die 60 miljoen niet passief op een spaarrekening laten staan, maar in een actief duurzaamheidsfonds storten, waaruit inwoners bijvoorbeeld kunnen lenen tegen een bescheiden rente. Dat kost de gemeente per saldo niets en zo kunnen we de duurzaamheid in Zoetermeer aanjagen”.

Bewaren

Bewaren

Bewaren