29 juni 2016

Spreektekst tweede termijn perspectievendebat 2017

“Betrokken burgers in beweging”

Voorjaarsdebat  27 juni 2016

PvdA woordvoerder Margot Kraneveldt

Tweede termijn

Voorzitter,

Wat zou Max, het denkbeeldige Zoetermeerdertje uit mijn eerste termijn, van dit Voorjaarsdebat vinden?

Ik hoop dat Max als hij groter is zich een beetje voor politiek interesseert. Hij zou zomaar het volgende kunnen denken:

Dat we een op punten pittig maar ook geanimeerd debat hebben gevoerd

Dat we ook gelachen hebben met elkaar, en dat is ook belangrijk

Dat het college de raad wel wat meer financiële ruimte had kunnen gunnen

Dat de raad graag goede initiatieven van burgers waardeert en ondersteunt

Dat duurzaamheid nog wat dominanter in de genen van het college mag gaan zitten

Dat samenspraak met jongeren beter moet

En dat, het moet niet gekker worden, de SP applaudisseert voor een VVD-wethouder!

Als Max het kind van statushouders is, hoopt de PvdA dat het beleid van Zoetermeer om hem en zijn ouders zich thuis te laten voelen, warm en verwelkomend is. En dat zijn ouders en hij snel integreren via werk, school en wonen. Dat zijn autochtone buren niet altijd weten wat ze kunnen verwachten, begrijpt de PvdA. Maar met een goede introductie in de wijk kun je angst en onbekendheid overwinnen. En dan kunnen alle kinderen gewoon buiten spelen, samen. Terwijl hun ouders samen de buurtbarbeque aansteken.

Als Max de zoon is van een Surinaamse dj en in de dikke auto van pa rijdt, hoopt de PvdA dat hij niet om de haverklap wordt aangehouden, omdat een donkere jongeman van 19 toch nooit in zo’n mooie auto kan rijden. Daarom steunen wij de motie over stopformulieren.

Als Max naar het mbo of hbo wil, hopen we dat het onderwijsaanbod in Zoetermeer voldoende is om de opleiding te volgen die bij hem past. Daarom steunt de PvdA moties die vragen om een betere doorlopende leerlijn en het uitbreiden van de

onderwijsactiviteiten.

We hopen eveneens dat Max in een duurzame en groene stad opgroeit. Met een mooie Mandelabrug, een natuurtuin die weer goed is onderhouden, en de wijktuin Broekweg met een mooie nieuwe kas.

We danken de collega’s dat onze motie over de wijktuin zo breed wordt gesteund. De vele vrijwilligers daar zijn er heel erg blij mee. Ze krijgen zo langjarige zekerheid en dat is echt heel fijn.

Ook dank ik de collega’s voor de steun aan onze motie over beschut werk. Het is echt nodig dat we blijvend aandacht vragen voor de meest kwetsbare doelgroep onder de arbeidsgehandicapten. Landelijk loopt het aantal beschutte plekken dat gerealiseerd moet worden nu al achter, laten we ervoor zorgen dat dat in Zoetermeer niet gebeurt.

Max komt hopelijk nooit diep in de schulden te zitten. Als dat wel dreigt te gebeuren, hopen we dat er nog steeds een project EMMA is, dat ervoor zorgt dat Max überhaupt niet in de schuldsanering hoeft te belanden.

Voor ons is ook belangrijk dat we het mooie project Bibliotheek op school kunnen blijven stimuleren.

M.b.t. de trainees: dank aan de wethouder dat de grondhouding positief is. Het college wil dit in regionaal verband oppakken. We hebben het echter even gecheckt:

Pijnacker Nootdorp heeft er al 4, Leidschendam Voorburg heeft er 12, Den Haag ook, Rijswijk 10 en Leiden 20. Zoetermeer: nul. Daarom dienen wij toch een motie in om ook in Zoetermeer volgend jaar traineeships aan te bieden. We beginnen

bescheiden met 2, dit moet toch te doen zijn. De regio doet het al, nu Zoetermeer nog.

Op het gebied van jongerenparticipatie missen we de jongeren echt. In de samenspraak, maar ook bij het inspreken in de raad, het overleg in de stad, bij het realiseren van plannen. We hebben in onze stad ruim 30.000 jongeren. De Jongerenspreekbuis is niet representatief en functioneert niet. Met onze motie geven we aan jongerenparticipatie een boost.

Voorzitter, ik rond af.

Zoetermeer is een mooie stad voor Max om in op te groeien. Het is onze opdracht om ervoor te zorgen dat Zoetermeer een mooie stad blijft: groen en gastvrij, zorgzaam en sociaal. Met een sterke economie, waarin iedereen meedoet, ieder naar zijn eigen mogelijkheden. En waar we luisteren naar elkaars wensen en zorgen. En waar niet degene met de grootste mond altijd maar gelijk krijgt. En: waar het niet uit zou moeten maken of je wieg in Palenstein, Oosterheem of Aleppo staat, voor de kansen die je in het leven krijgt en die je in het leven pakt.

College, aan de slag, en veel succes!