22 februari 2017

Verkiezingskoorts in Zoetermeer

Dat de verkiezingskoorts voor de Tweede Kamerverkiezingen ook in volle hevigheid in Zoetermeer is toegeslagen bleek woensdagavond in het 2B-Home Event Centre. In een volle zaal debatteerden de Tweede Kamerkandidaten Harm Brouwer (PvdA), Chris van Dam (CDA), Mathijs Sienot (D66) en Jeroen de Veth (VVD) over een fiks aantal onderwerpen. Zo debatteerden zij op het scherpst van de snede met elkaar over integratie en radicalisering, de zorg, de arbeidsmarkt, het onderwijs en duurzaamheid. Dit alles gebeurde onder leiding van Lennie Huizer (PvdA). De aanwezigen konden ook persoonlijk kennis maken met twee Zoetermeerse Kamerkandidaten: Rob Wessels (CDA) en Anja van Zantvoort (PvdA). Op initiatief van Anja organiseerden de lokale afdelingen van de PvdA, VVD, CDA en D66 dit debat gezamenlijk.

Opvallend was dat iedereen besefte dat de kiezer zekerheden zoekt. Over de oplossingen wordt door de partijen verschillend gedacht.

Integratie en radicalisering
Alle sprekers onderstreepten weliswaar het belang van samenwerking om integratie te bevorderen en radicalisering effectief te bestrijden, maar de PvdA stond alleen in haar pleidooi voor preventie en aanwezigheid in de wijken. Alle sprekers stonden positief ten opzichte van integratie, zolang die de Nederlandse normen en waarden niet aantast. D66 beklemtoonde hierbij dat geaccepteerd moet worden dat er verschillen zijn.

Arbeidsmarkt en onderwijs
Waar het ging om onderwijs en arbeidsmarkt onderstreepten alle partijen het belang van zekerheid qua werk en inkomen. Minder flexibel en meer vast werk is nodig, aldus het CDA. Het CDA meldde terloops ook het leenstelsel voor de bacheloropleidingen af te willen schaffen.

Zorg
Iedereen was het erover eens dat we in Nederland een prima zorgstelsel hebben, maar dat verbetering nodig is. Hierbij werden kritische kanttekeningen geplaatst bij het eigen risico. De PvdA wil daarnaast de administratieve rompslomp in de zorg verminderen. Dat alles moet patiënten ervan verzekeren dat ze de juiste medische zorg krijgen.

Duurzaamheid
Tot slot kwam het onderwerp duurzaamheid aan bod. Dat er maatregelen genomen moeten worden, daarover waren alle partijen het eens. Over het tempo waarin dat moet gebeuren kon men het niet eens worden. Zo kiest de VVD voor een wat lager tempo om de zekerheid van energielevering, ook in de transitieperiode, te kunnen garanderen. Tot slot pleitte de VVD voor een goede samenwerking met bedrijven om op deze manier samen een duurzame maatschappij op te bouwen.

Geslaagde avond
Van de ongeveer 80 aanwezigen in de zaal hadden aan het begin van de avond slechts enkelen hun keuze voor 15 maart nog niet gemaakt. Of zij aan het einde van de avond wel wisten welk hokje zij op 15 maart rood kleuren is de vraag. Misschien zijn er anderen die hun keuze na deze avond veranderd hebben. We zullen het nooit weten…

Vragen of opmerkingen n.a.v. deze avond? Wij horen ze graag van je!