Door Chantal Walther op 27 juni 2017

Weer een “Bibliotheek op school” in Zoetermeer

Het is de PvdA Zoetermeer voor de derde keer op rij gelukt om een motie “Bibliotheek op school” door de raad te krijgen. De sociaaldemocraten pleitten tijdens het voorjaarsdebat van maandag 26 juni jl. wederom voor het concept “de bibliotheek op school” in Zoetermeer en hopen dat ooit alle Zoetermeerse scholen een bibliotheek zullen hebben. Met drie moties sinds juni 2016 gaan we de goede kant op en de aanhouder wint. Er is dit keer maar liefst 75.000 euro vrijgemaakt voor de bibliotheek op school.

Een op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Raadslid Chantal Walther: “Wanneer mensen niet goed kunnen lezen en schrijven is het heel moeilijk om een baan te vinden en te houden, daarom is leren lezen zo ontzettend belangrijk”. Het probleem van laaggeletterdheid doet zich voor bij zowel de autochtone als allochtone bevolking en de PvdA Zoetermeer wil het bij de wortel aanpakken.

Het landelijk concept “de bibliotheek op school” stimuleert aantoonbaar het lezen en dat is de basis voor goede onderwijsresultaten. De bibliotheek op school is een laagdrempelige mogelijkheid om het lezen goed te leren en de PvdA vindt dat ieder kind die kans moet krijgen om zich te ontwikkelen. Raadslid Chantal Walther: “Wat je ziet is dat op veel basisscholen de boekencollectie erg verouderd is. De bibliotheek op school heeft een aantrekkelijk en actueel aanbod en er is voor de kinderen een leesplan dat past binnen het lesprogramma van de school”. Scholen met een “bibliotheek op school” geven aan dat kinderen er heel enthousiast over zijn.

De motie ”bibliotheek op school” van de PvdA werd dit keer unaniem aangenomen door de raad en daar is de PvdA blij mee. Zo kan het concept ”bibliotheek op school” verder uitrollen in Zoetermeer. Raadslid Chantal Walther: “We hopen dat het lukt om volgend jaar op zo’n 10 scholen weer een bibliotheek op school te realiseren, maar ons werk is nog niet klaar. Met een “bibliotheek op school” op elke basisschool in Zoetermeer geef je ieder kind een extra kans om zich goed te ontwikkelen.”

Bewaren

Bewaren

Chantal Walther

Chantal Walther

Hoe ben ik in de politiek gerold? Ik ben al sinds 2001 lid van de PvdA maar echt actief sinds 2009. De opkomst van Geert Wilders is voor mij een belangrijke trigger geweest. Boute uitspraken die hele groepen mensen met een niet Nederlandse achtergrond wegzet vind ik verschrikkelijk. Ik dacht als ik dit niet wil

Meer over Chantal Walther