Vice-fractievoorzitter

Susanne Bout

Jeugd(zorg) en Onderwijs, Omgevingswet, Grondbeleid en Bestemmingsplannen. Resultatendebat, Presidium, klankbordgroep Omgevingsvisie en RES.

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele voorzieningen, subsidies en maatregelen en het schijnbare gebrek aan solidariteit is me een doorn in het oog. Als gemeenteraadslid zet ik me daarom in om Zoetermeerders een beter bestaan te bieden, op het gebied van werk, zorg, wonen, onderwijs en zekerheid, in een ‘groen/blauwe’ stad waarin het fijn leven is.

Ik praat graag met mensen en ben leergierig ingesteld. Mijn open houding en humor helpen me daarbij. Ik gebruik mijn kennis en mijn netwerk graag om mensen aan elkaar te koppelen en/of om anderen verder te helpen. Kennis en ervaring moet je delen, daar worden we allemaal rijker van. Door verbanden te leggen en naar mensen te luisteren ontdek je zo wat mensen motiveert en wat er speelt in de stad. Zo wil ik Zoetermeerders helpen en Zoetermeer mooier maken.

Sinds januari 2019 zit ik niet alleen in het presidium van Zoetermeer, maar ook in het presidium van de Partij van de Arbeid.

Ik hou graag de lijntjes kort en informeel. Dus heb je een vraag of suggestie, neem contact met me op.